Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

SKN ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Opiekun SKN ZŚ: dr Monika Cieszyńska-Semenowicz i dr inż. Maciej Tankiewicz
Przewodnicząca SKN ZŚ: Dominika Paprzycka
E-mail SKN ZŚ: skn_srodowisko@gumed.edu.pl

Prowadzone projekty naukowo-badawcze:
1. Identyfikacja lotnych związków organicznych (LZO) i stanu mikrobiologicznego próbek powietrza wewnętrznego pobranego w placówce służby zdrowia; os. odpowiedzialne: członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Ochrony Środowiska i Higieny Transportu; os. nadzorujące: dr inż. Grażyna Gałęzowska/dr inż. Ewa Olkowska; okres trwania: 2015-2017; badania eksperymentalne i ankietowe; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej

2. Wiedza społeczeństwa Polskiego na temat właściwego zagospodarowanie leków; os. odpowiedzialne: Andżelika Halejcio; os. nadzorująca: mgr inż. Radosław Czernych; okres trwania: 2013/2014; badanie ankietowe; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej

3. Ocena ryzyka zdrowotnego żywności zanieczyszczonej ftalanami; os. odpowiedzialne: Julianna Rudzka, Judyta Araszkiewicz; os. nadzorująca: mgr inż. Radosław Czernych; okres trwania: 2013/2014; badanie na podstawie danych literaturowych oraz wytycznych US EPA; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej

4. Badanie obecności ftalanów dibutylu (DBP) i bis(2-etyluheksylu) (DEHP) w wybranych rodzajach wody butelkowej; os. odpowiedzialne: Magdalena Tańska, Anna Błaszkiewicz, Andżelika Halejcio; os. nadzorująca: mgr inż. Radosław Czernych; okres trwania: 2014; badanie eksperymentalne; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej

5. Badanie obecności ftalanów dibutylu (DBP) i bis(2-etyluheksylu) (DEHP) w wybranych warzywach świeżych i mrożonych; os. odpowiedzialne: Karolina Skwierawska, Sylwia Sosnowska, Olga Kiraga; badanie eksperymentalne; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej.

6. Badanie obecności ftalanów dibutylu (DBP) i bis(2-etyluheksylu) (DEHP) w wybranych przyprawach i herbacie; os. odpowiedzialne: Dominika Kozłowska, Cezary Itrich, Judyta Araszkiewicz; os. nadzorująca: mgr inż. Radosław Czernych; okres trwania: 2014; badanie eksperymentalne; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej.

7. Ocena potencjalnego działania toksycznego i endokrynnego wybranych surfaktantów z zastosowaniem testów ekotoksykologiczych; os. odpowiedzialne: Andżelika Halejcio; os. nadzorująca: mgr inż. Radosław Czernych; okres trwania: 2014; badanie eksperymentalne; nie wymaga finansowania; nie wymaga zgody komisji bioetycznej.

Konferencje naukowe:

II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Kół Naukowych – 6 grudnia 2013 r. w Rzeszowie; Andżelika Halejcio – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “Działanie toksyczne i endokrynne wybranych surfaktantów” Autorami są: Andżelika Halejcio, mgr inż. Radosław Czernych, prof.dr hab. Lidia Wolska

II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Kół Naukowych – 6 grudnia 2013 r. w Rzeszowie; Agnieszka Muszyńska – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie chorób układu krążenia” Autorami są: Agnieszka Muszyńska, mgr inż. Radosław Czernych, prof.dr hab. Lidia Wolska

II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Kół Naukowych – 6 grudnia 2013 r. w Rzeszowie; Anna Błaszkiewicz – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “Ryzyko środowiskowe dzieci narażonych na ftalany obecne w powietrzu wnętrz” Autorami są: Anna Błaszkiewicz, mgr inż. Radosław Czernych, dr inż. Grażyna Gałęzowska, prof.dr hab. Lidia Wolska

III Ogólnopolska Konferencja ŚRODOWISKO I ZDROWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W POLSCE – 16 – 18 maja 2014 r. w Myśliborzu; Andżelika Halejcio – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “Ocena potencjalnego oddziaływania związków powierzchniowo – czynnych na zdrowie człowieka” Autorami są: Andżelika Halejcio, mgr inż. Radosław Czernych, prof.dr hab. Lidia Wolska – praca wyróżniona

III Ogólnopolska Konferencja ŚRODOWISKO I ZDROWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W POLSCE – 16 – 18 maja 2014 r. w Myśliborzu; Magdalena Tańska – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “Badanie obecności ftalanów dibutylu (DBP) i bis(2-etyluheksylu) (DEHP) w wybranych rodzajach wody butelkowej” Autorami są: Magdalena Tańska, mgr inż. Radosław Czernych, prof.dr hab. Lidia Wolska – praca wyróżniona

III Ogólnopolska Konferencja ŚRODOWISKO I ZDROWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W POLSCE – 16 – 18 maja 2014 r. w Myśliborzu; Anna Błaszkiewicz – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “Ryzyko zdrowotne dzieci narażonychna ftalany w powietrzu wnętrz” Autorami są: Anna Błaszkiewicz, mgr inż. Radosław Czernych, dr inż. Grażyna Gałęzowska, prof.dr hab. Lidia Wolska – praca wyróżniona

V Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ŚRODOWISKO I ZDROWIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W POLSCE – 20 – 22 maja 2016 r. w Myśliborzu; Natalia Chrzczonowska – uczestnictwo czynne w sesji ustnej, osoba referująca w języku polskim “ Toksyczność osadów dennych w pobliżu kolektorów wyprowadzających ścieki oczyszczone do Zatoki Gdańskiej wobec skorupiaka Heterocypris incongruens” Autorami są: Natalia Chrzczonowska, mgr Wojciech Ratajczyk, dr Monika Cieszyńska-Semenowicz, prof. dr hab. Lidia Wolska – wyróżnienie II nagrodą

Udział członków koła w akcjach rekrutacyjnych, społecznych i festiwalach:


12-13 kwietnia 2016 r. – Dni Otwarte Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk


15 marca 2016 r. – Targi Ofert Edukacji Akademickiej, Toruń


11 marca 2016 r. – Targi Edukacyjne, Kartuzy3 marca 2014 r. – Kartuskie Targi Edukacyjne


19 lutego 2014 r. – Słupskie Targi Edukacyjne


Więcej informacji dotyczących działalności SKN Zdrowia Środowiskowego dostępnych jest na FANPAGE’u SKN
FanPage SKN Zdrowia Środowiskowego

Aktualizacja strony: 07.08.2019
Grażyna Gałęzowska, Lidia Wolska