Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Numer MPK: 667

Adres:Dębinki 7, budynek nr 1, III piętro, pokój 3.26, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 12 60 - przewodniczący
58 349 10 11 - sekretarz
Fax:58 349 11 70
E-mail:irmez@gumed.edu.pl

E-mail: mariamar@gumed.edu.pl

Biuro Komisji czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 07.12.2017 r.

Następne planowane posiedzenia Komisji:
  • 11.01.2018 r.
  • 08.02.2018 r.
  • 08.03.2018 r.
  • 05.04.2018 r.
  • 10.05.2018 r.
  • 21.06.2018 r.
  • 06.09.2018 r.
Dokumenty należy składać:
  • 4 tygodnie przed posiedzeniem – nowe badania zlecane przez firmy farmaceutyczne (tzw. sponsorowane)
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem – poprawki do badań już wcześniej zaakceptowanych przez Komisję – prowadzonych na zlecenie firm farmaceutycznych (tzw. badania sponsorowane)
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem – badania własne Uczelni (granty, statutowe, prace doktorskie, studenckie i inne)

W dniu 8 stycznia 2015 r. na pierwszym posiedzeniu nowo powołanego składu Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy GUMed, ustalonego Zarządzeniem Rektora GUMed Nr 1/2015 z dnia 8.01.2015 na kadencję 2015-2017, w obecności JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiło ukonstytuowanie się komisji bioetycznej.
Przewodniczącym Komisji wybrany został ponownie prof. dr hab. med. Stefan Raszeja.
Wybrano również dwóch zastępców przewodniczącego: prof. dr hab. med. Bolesława Rutkowskiego – członka komisji będącego lekarzem oraz mgr farm. Hannę Kuźniar – członka komisji nie będącego lekarzem.Skład Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych
przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2015-2017

Przewodniczący
prof. dr hab. med. Stefan Raszeja

Zastępcy przewodniczącego
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski – członek komisji będący lekarzem
mgr farm. Hanna Kuźniar – członek komisji nie będący lekarzem
przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku

Członkowie
prof. dr hab. med. Anna Balcerska
prof. dr hab. med. Eugenia Częstochowska
dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
prof. dr hab. med. Zbigniew Korolkiewicz
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
prof. dr hab. med. Janina Suchorzewska
prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz
prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
mgr Anna Kosowska
przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
mgr Elżbieta Pietkiewicz
emerytowany radca prawny
dr Jan Uchwat
przedstawiciel Kurii Metropolitarnej w Gdańsku (duchowny)
dr med. Jerzy Umiastowski
przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej

Sekretarz
Irena Mężykowska
E-mail: irmez@gumed.edu.pl

Specjalista
Maria Abramska-Maresch
E-mail: mariamar@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 30.11.2017
Maria Abramska-Maresch