Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej  > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni

Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni

Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Numer MPK: 627

Kierownik Działu:
mgr Ewa Kiszka

ewa.kiszka@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 11 61 - kierownik
Tel./fax:58 349 12 00
E-mail:intrel@gumed.edu.pl

Informacje Działu są dostępne w Extranecie GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni

Zasady dostępu do Extranetu

Aktualizacja strony: 31.08.2018
Webadmin