Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej  > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni  > Centrum Wsparcia Studentów Zagranicznych - Welcome Point

Centrum Wsparcia Studentów Zagranicznych - Welcome Point

Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
Numer MPK: 627

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Aktualizacja strony: 31.08.2018
Webadmin