Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Fizjologii

Katedra i Zakład Fizjologii

Wydział Lekarski

PUBLIKACJE (LISTA FILADELFIJSKA)

Publikacje w czasopismach z "listy filadelfijskiej" (z trzech ostatnich lat):

 1. Inhibition of LPS-stimulated ecto-adenosine deaminase attenuates endothelial cell activation - BARBARA KUTRYB-ZAJĄC, PAULINA MIERZEJEWSKA, ELŻBIETA SUCAJTYS-SZULC, ALICJA BULIŃSKA, MAGDALENA A. ZABIELSKA, PATRYCJA JABŁOŃSKA, Marcin Serocki, PATRYCJA KOSZAŁKA, RYSZARD MILCZAREK, Agnieszka Jasztal, RAFAŁ BARTOSZEWSKI, Stefan Chlopicki, EWA M. SŁOMIŃSKA, RYSZARD T. SMOLEŃSKI. - J. Mol. Cell. Cardiol. 2019; vol. 128, s. 62-76, bibliogr. 56 poz., streszcz. ang.
 2. Dietary supplement use among patients with chronic kidney disease - Marzena Jakimowicz-Tylicka, MICHAŁ CHMIELEWSKI, IZABELLA KUŹMIUK-GLEMBIN, PIOTR SKONIECZNY, Grażyna Dijakiewicz, Grażyna Zdrojewska, BOLESŁAW RUTKOWSKI, LESZEK TYLICKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Acta Biochim. Pol. 2018; vol. 65, nr 2, s. 319-324, bibliogr. [23] poz., streszcz. ang.
 3. Energetics of cardiac myocyte in atherosclerosis - RYSZARD T. SMOLEŃSKI, MARTA TOCZEK, ALICJA BULIŃSKA, Mariola Olkowicz, MAGDALENA ZABIELSKA, IWONA PELIKANT-MAŁECKA, BARBARA KUTRYB-ZAJĄC, EWA M. SŁOMIŃSKA. - Acta Biochim. Pol. 2018; vol. 65, suppl. 2, s. 62
 4. The structure of the vascular system of the septomarginal trabecula in the heart of an adult - MIŁOSZ ZAJĄCZKOWSKI, ADAM KOSIŃSKI, MAREK GRZYBIAK, RAFAŁ KAMIŃSKI, AGATA KACZYŃSKA, STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI, EWA NOWICKA. - Adv. Clin. Exp. Med. 2018; vol. 27, nr 5, s. 623-631, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.
 5. An assessment of health status and health behaviours in adolescents: main points and methods of the SOPKARD-Junior programme - KLAUDIA SULIGOWSKA, PIOTR CZARNIAK, MICHAŁ KRAWCZYK, PRZEMYSŁAW SZCZEŚNIAK, EWA KRÓL, AIDA KUSIAK, ROBERT SABINIEWICZ, TOMASZ WIERZBA, Alicja Utracka, MAGDALENA URBAN, ANNA WYTRYKOWSKA, Anna Pakalska, KONRAD DREWEK, Anna Giczewska, PIOTR POPOWSKI, MAGDALENA WROTKOWSKA, Joanna Marczulin, MARIUSZ BOCHNIAK, TOMASZ ZDROJEWSKI. - Arch. Med. Sci. 2018; vol. 14, nr 1, s. 38-51, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.
 6. Effect of xanthine oxidase inhibition with allopurinol on autonomic regulation of the heart rhythm in normoxia and hypoxia - STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI, MIŁOSZ A. ZAJĄCZKOWSKI, TOMASZ H. WIERZBA. - Cardiovasc. Res. 2018; vol. 114, suppl. 1, s. S24
 7. A novel platform to maintain adult cardiac tissue in vitro: myocardial slices and electromechanical stimulation with physiological preload - S. A. Watson, J. D. Duff, I. B. Bardi, MAGDALENA ZABIELSKA, S. S. Atanur, R. J. Jabbour, RYSZARD T. SMOLEŃSKI, S. E. Harding, F. Perbellini, C. M. Terracciano. - Eur. Heart J. 2018; vol. 39, suppl. 1, s. 1090
 8. Life threatening bleeding from arcuate kidney artery aneurysm as a rare complication of granulomatosis with polyangiitis - PIOTR SKONIECZNY, ZBIGNIEW HELENIAK, TOMASZ LIBEREK, BARBARA BUŁŁO-PIONTECKA, Bartosz Baścik, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - J. Am. Soc. Nephrol. 2018; vol. 29, abs. suppl., s. 1174-1175
 9. Adenosine deaminase inhibition suppresses progression of 4T1 murine breast cancer by adenosine receptor-dependent mechanisms - BARBARA KUTRYB-ZAJĄC, PATRYCJA KOSZAŁKA, PAULINA MIERZEJEWSKA, ALICJA BULIŃSKA, MAGDALENA A. ZABIELSKA, Karolina Brodzik, Aleksandra Skrzypkowska, Lukasz Zelazek, IWONA PELIKANT-MAŁECKA, EWA M. SŁOMIŃSKA, RYSZARD T. SMOLEŃSKI. - J. Cell. Mol. Med. 2018; vol. 22, nr 12, s. 5039-5954, bibliogr. 41 poz., streszcz. ang.
 10. The treatment and control of hypertension in hemodialysis patients with heart failure : preliminary results - PIOTR SKONIECZNY, ZBIGNIEW HELENIAK, Klaudia Piechowska, Marek Karowiec, Monika Michalczuk, Marta Książek, Bartosz Pakuła, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, LESZEK TYLICKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Nephrol. Dial. Transplant. 2018; vol. 33, suppl. 1, s. i530-531
 11. Cardioprotective effect of N-methylnicotinamide salt of pyruvate in experimental model of cardiac hypoxia - MAGDALENA A. ZABIELSKA, Jan Adamus, ROBERT KOWALSKI, Jerzy Gebicki, EWA M. SŁOMIŃSKA, Zain Khapley, RYSZARD T. SMOLEŃSKI. - Pharmacol. Rep. 2018; vol. 70, nr 2, s. 378-384, bibliogr. 43 poz., streszcz. ang.
 12. Individual variability of vascularization of the anterior papillary muscle within the right ventricle of human heart - MIŁOSZ ANDRZEJ ZAJĄCZKOWSKI, Andrej Gajić, AGATA KACZYŃSKA, STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI, JAROSŁAW KOBIELA, RAFAŁ KAMIŃSKI, ADAM KOSIŃSKI. - PLoS ONE 2018; vol. 13, nr 10, art. ID e0205786, s. 1-11, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 13. Molecular action of isoflavone genistein in the human epithelial cell line HaCaT - ELWIRA SMOLIŃSKA, Marta Moskot, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Grzegorz Węgrzyn, Bogdan Banecki, ANETA SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, DOROTA PURZYCKA-BOHDAN, Magdalena Gabig-Cimińska. - PLoS ONE 2018; vol. 13, nr 2, art. ID e0192297, s. 1-27, bibliogr. 62 poz., streszcz. ang.
 14. Promising effects of xanthine oxidase inhibition by allopurinol on autonomic heart regulation estimated by heart rate variability (HRV) analysis in rats exposed to hypoxia and hyperoxia - STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI, Wiesław Ziółkowski, PIOTR BADTKE, MIŁOSZ A. ZAJĄCZKOWSKI, DAMIAN J. FLIS, ADAM FIGARSKI, MARIA SMOLIŃSKA-BYLAŃSKA, TOMASZ H. WIERZBA. - PLoS ONE 2018; vol. 13, nr 2, art. ID e0192781, s. 1-18, bibliogr. 74 poz., streszcz. ang.
 15. Native nephrectomy in renal transplant recipients with autosomal dominant polycystic kidney disease - MAGDALENA JANKOWSKA, IZABELLA KUŹMIUK-GLEMBIN, PIOTR SKONIECZNY, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Transplant. Proc. 2018; vol. 50, nr 6, s. 1863-1867, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang.
 16. Prevalence and hypertension treatment schedule in hemodialysis patients and renal transplant recipients in 2006 and 2014/2016 - PIOTR SKONIECZNY, ZBIGNIEW HELENIAK, M. Karowiec, M. Michalczuk, M. Książek, B. Pakuła, IZABELLA KUŹMIUK-GLEMBIN, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, LESZEK TYLICKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Transplant. Proc. 2018; vol. 50, nr 6, s. 1807-1812, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 17. Comparison of the prevalence of allergic diseases and risk factors of asthma development in urban and rural Pomeranian region - MARLENA SZTORMOWSKA, PIOTR SKONIECZNY, MAREK NIEDOSZYTKO, MARTA CHEŁMIŃSKA, EWA JASSEM. - Allergy 2017; vol. 72, suppl. 103, s. 406
 18. Native nephrectomy in renal transplant recipients with autosomal dominant polycystic kidney disease : single institution data - MAGDALENA JANKOWSKA, PIOTR SKONIECZNY, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Ann. Transplant. 2017; vol. 22, supl., s. 50-51
 19. The prevalence and schedule of treatment of hypertension in hemodialysis patients and renal transplant recipients in 2006 and 2014/2016 - PIOTR SKONIECZNY, ZBIGNIEW HELENIAK, Marek Karowiec, Monika Michalczuk, Marta Książek, Bartosz Pakuła, IZABELLA KUŹMIUK-GLEMBIN, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, LESZEK TYLICKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Ann. Transplant. 2017; vol. 22, supl., s. 38
 20. Deletion of CD73 in mice leads to aortic valve dysfunction - PAULINA ŻUKOWSKA, BARBARA KUTRYB-ZAJĄC, A. Jasztal, MARTA TOCZEK, MAGDALENA ZABIELSKA, T. Borkowski, Z. Khalpey, RYSZARD T. SMOLEŃSKI, EWA M. SŁOMIŃSKA. - BBA-Mol. Basis Dis. 2017; vol. 1863, nr 6, s. 1464-1472, bibliogr. 54 poz., streszcz. ang.
 21. Antibacterial and anticancer activities of acetone extracts from in vitro cultured lichen-forming fungi - AGNIESZKA FELCZYKOWSKA, Alicja Pastuszak-Skrzypczak, Anna Pawlik, Krystyna Bogucka, Anna Herman-Antosiewicz, Beata Guzow-Krzemińska. - BMC Complement. Altern. Med. 2017; vol. 17, nr 1, art. nr 300, s. 1-12, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 22. Models in the research process of psoriasis - Katarzyna Bocheńska, ELWIRA SMOLIŃSKA, Marta Moskot, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Magdalena Gabig-Cimińska. - Int. J. Mol. Sci. 2017; vol. 18, nr 12, art. nr 2514, s. 1-17, bibliogr. 97 poz., streszcz. ang.
 23. Prevalence and treatment of hypertension in hemodialysis patients in three time points - 2006, 2011, and 2016 - PIOTR SKONIECZNY, ZBIGNIEW HELENIAK, Klaudia Piechowska, Bartosz Pakula, Marta Książek, Monika Michalczuk, Marek Karowiec, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, LESZEK TYLICKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - J. Am. Soc. Nephrol. 2017; vol. 28, abs. suppl., s. 1103-1104
 24. Arterial pressure and pulse wave velocity in ballet school students - HANNA ĆWIKAŁOWSKA-GRUDZIŃSKA, GRZEGORZ REDLARSKI, PIOTR BADTKE, TOMASZ WIERZBA. - J. Physiol. Pharmacol. 2017; vol. 68, suppl. 1, s. 59
 25. Assymetry and nonlinear measures of heart rate variability in healthy adolescents - TOMASZ WIERZBA, HANNA ĆWIKAŁOWSKA-GRUDZIŃSKA, MARIA SMOLIŃSKA, SŁAWOMIR ZALEWSKI. - J. Physiol. Pharmacol. 2017; vol. 68, suppl. 1, s. 68
 26. Simplification of the cardiac regulatory control through xanthine oxidase inhibition as shown by nonlinear heart rate variability analysis in rats - STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI, MIŁOSZ ZAJĄCZKOWSKI, TOMASZ WIERZBA. - J. Physiol. Pharmacol. 2017; vol. 68, suppl. 1, s. 69
 27. Prevalence and treatment of hypertension in hemodialysis patients : preliminary results - PIOTR SKONIECZNY, ZBIGNIEW HELENIAK, Marek Karowiec, Monika Michalczuk, Marta Książek, Bartosz Pakuła, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, LESZEK TYLICKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Nephrol. Dial. Transplant. 2017; vol. 32, suppl. 3, s. iii474
 28. Sulforaphene, an isothiocyanate present in radish plants, inhibits proliferation of human breast cancer cells - Anna Pawlik, Marta Wała, Aleksandra Hać, AGNIESZKA FELCZYKOWSKA, Anna Herman-Antosiewicz. - Phytomedicine 2017; vol. 29, s. 1-10, bibliogr. [30] poz., streszcz. ang.
Aktualizacja strony: 29.03.2017
Paweł Musiał