Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Jednostki ogólnouczelniane
Numer MPK: 658

p.o. Dyrektora:
dr Katarzyna Waligóra-Borek

katarzyna.waligora-borek@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 7, budynek nr 1, III piętro, pokój 3.24, 80-211, Gdańsk
Tel./fax:58 349 10 09
E-mail:naukaibiznes@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 09.07.2018
Webadmin