Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro Projektów  > Stanowisko ds. Projektów

Stanowisko ds. Projektów

Biuro Projektów
Numer MPK: 635

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 30, 349 12 07, 349 10 29, 349 17 34
E-mail:projektyrozwojowe@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 06.03.2018
Webadmin