Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Zespół Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych

Zespół Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
dr hab. Tomasz Smiatacz – Prorektor ds. studenckich

Członkowie
dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzw
prof. dr hab. Michał Żmijewski

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin