Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2016-2020)  > Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów

Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Molestowania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów i Doktorantów

Komisje rektorskie (2016-2020)

Przewodnicząca
dr hab. Ewa Bień, prof. nadzw.

Członkowie
mgr Katarzyna Gruchała
Gabriela Harasim
dr Agata Janaszczyk
dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw.

Aktualizacja strony: 20.12.2018
Webadmin