Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi  > Stanowisko ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Stanowisko ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Numer MPK: 605

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Aktualizacja strony: 18.10.2018
Webadmin