Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi  > Dział Kadr i Płac  > Sekcja Naliczania Płac

Sekcja Naliczania Płac

Dział Kadr i Płac
Numer MPK: 633

Kierownik:
mgr Barbara Olszewska

barbara.olszewska@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel./fax:58 349 10 24, 349 10 32

Informacje Sekcji Naliczania Płac dla pracowników GUMed dostępne są w Extranecie w dziale:
Informacje jednostek administracji uczelni > Sekcja Naliczania Płac

Zasady dostępu do Extranetu

Aktualizacja strony: 03.10.2018
Webadmin