Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej  > Sekcja Programowania Rozwoju

Sekcja Programowania Rozwoju

Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Numer MPK: 627

Gł. specjalista:
dr hab. Jarosław Waśniewski

jaroslaw.wasniewski@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel./fax:58 349 11 62
Aktualizacja strony: 29.03.2017
Webadmin