Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Studenckich  > Akademickie Centrum Karier

Akademickie Centrum Karier

Biuro ds. Studenckich
Numer MPK: 650

Gł. specjalista:
mgr Tomasz Wojski

tomasz.wojski@gumed.edu.pl
Adres:Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 71
Fax:58 349 10 72
E-mail:biurokarier@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 16.01.2018
Webadmin