Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Komisja ds. Konkursów w Jednostkach Międzywydziałowych i Ogólnouczelnianych

Komisja ds. Konkursów w Jednostkach Międzywydziałowych i Ogólnouczelnianych

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
dr hab. Tomasz Smiatacz

Członkowie
dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw.
dr hab. Marek Niedoszytko, prof. nadzw.
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. Bartosz Wielgomas

Aktualizacja strony: 30.09.2016
Webadmin