Herb GUMed

Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash

Jesteś tutaj: Start > Organizacja uczelni > Wydział Lekarski > Katedra Mikrobiologii > Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra Mikrobiologii

PUBLIKACJE

Lista publikacji pracowników zakładu w latach 2008-2012

Najważniejsze publikacje:

 1. Tomasz Jarzembowski, Agnieszka Jóźwik, Katarzyna Wisniewska and Jacek Witkowski. Single cell level survey on heterogenic glicopeptide and β-lactams resistance .Antibiotic Resistance, ISBN 979-953-307-855-6
 2. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, EWA BRYL, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, BOLESŁAW RUTKOWSKI, JACEK WITKOWSKI.Increased pheromone cCF10 expression in Enterococcus faecalis biofilm formed by isolates from renal transplant patients.Curr. Microbiol. 2012; vol. 65, nr 6, s. 656-659
 3. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ, A. Budzyńska, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR.Outbreak of bullous impetigo caused by Staphylococcus aureus strains of phage type 3C/71 in a maternity ward linked to nasal carriage of a healthcare worker.Eur. J. Dermatol. 2012; vol. 22, nr 2, s. 252-255,
 4. KATARZYNA WIŚNIEWSKA, A. Szewczyk, LIDIA PIECHOWICZ, M. Bronk, A. Samet, KRYSTYNA ŚWIEĆ.The use of spa and phage typing for characteriazation of clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the University Clinical Center in Gdańsk, Poland.Folia Microbiol. 2012; vol. 57, nr 3, s. 243-249
 5. BOŻENA DERA-TOMASZEWSKA.Salmonella serovars isolated for the first time in Poland, 1995-2007.Int. J. Occupat. Med. Environ. Health 2012; vol. 25, nr 3, s. 294-303
 6. HALINA DZIADZIUSZKO, J. Kumirska, S. Muża, M. Czerwicka, E. A. Lubecka, P. Stepnowski, DANUTA KUNIKOWSKA.Immunochemical studies of Salmonella Dakar and Salmonella Telaviv O-antigens (serogroup O:28)FEMS Microbiol. Lett. 2012; vol. 326, nr 1, s. 55-61,
 7. KATARZYNA GOBIS, HENRYK FOKS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska.Synthesis and antimicrobial activity of novel heterocyclic sulfamoyl-phenyl-carboximidamides derived from clinically applied sulfonamides.Arch. Pharm. 2012; vol. 345, nr 11, s. 911-917
 8. KATARZYNA GOBIS, HENRYK FOKS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, A. Sikorski.Synthesis, structure, and antimicrobial activity of heterocyclic phenylsulfonyl- and 4-aminophenylsulfonyl-carboximidamides Mon. Chem. 2012; vol. 143, nr 8, s. 1161-1169
 9. HENRYK FOKS, ŁUKASZ BALEWSKI, KATARZYNA GOBIS, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, KATARZYNA WIŚNIEWSKA.Studies on pyrazine derivatives. LII: antibacterial and antifungal activity of nitrogen heterocyclic compounds obtained by pyrazinamidrazone usage.Heteroatom Chem. 2012; vol. 23, nr 1, s. 49-58,
 10. ANNA KĘDZIA, BOŻENA DERA-TOMASZEWSKA, MARTA ZIÓŁKOWSKA-KLINKOSZ, A. W. Kędzia, BARBARA KOCHAŃSKA, ALINA GĘBSKA: Aktywność olejku tymiankowego (Oleum Thymi) wobec bakterii tlenowych.Post. Fitoter. 2011; t. 13, nr 2, s. 67-71,
 11. L. PIECHOWICZ, K. GARBACZ, K. WIŚNIEWSKA, M. DĄBROWSKA-SZPONAR.Screening of Staphylococcus aureus nasal strains isolated from medical students for toxin genes L. PIECHOWICZ, K. GARBACZ, K. WIŚNIEWSKA, M. DĄBROWSKA-SZPONAR. Folia Microbiol. 2011; vol. 56, nr 3, s. 225-229,
 12. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ.Praktyczny atlas mikrobiologii dla studentów kierunków medycznych Wyd. 2 poszerz.Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2011
 13. K. GARBACZ, L. PIECHOWICZ, S. Żarnowska, K. HARAS, M. DĄBROWSKA-SZPONAR. Heterogeneity of methicillin-sensitive Staphylococcus pseudintermedius strains isolated from diseased dogs Pol. J. Vet. Sci. 2011; vol. 14, nr 2, s. 283-284,
 14. WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MAŁGORZATA DAWGUL, SYLWIA BIELIŃSKA, BARTŁOMIEJ KRASKA, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ.Colorimetric evaluation of the time-killing assay for Citropin 1.1, lipopeptide Palm-KK-NH2 and Temporin A Autorzy: J. Microbiol. Biotechnol. 2011; vol. 21, nr 5, s. 536-539,
 15. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA JÓŹWIK, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JACEK WITKOWSKI Flow cytometry approach study of Enterococcus faecalis vanomycin resistance by detection of Vancomycin@FL binding to the bacterial cells Curr. Microbiol.2010; vol. 61, nr 5, s. 407-410
 16. LIDIA PIECHOWICZ, JANUSZ GALIŃSKI, KATARZYNA GARBACZ, KRYSTYNA HARAS Bacteriophage analysis of staphylokinase-negative Staphylococcus aureus strains isolated from people J. Basic Microbiol.2010; vol. 50, s. 557-561,
 17. K. GARBACZ, L. PIECHOWICZ, S. Żarnowska, K. HARAS, M. DĄBROWSKA-SZPONAR.Heterogeneity of methicillin-sensitive Staphylococcus pseudintermedius strains isolated from diseased dogs Pol. J. Vet. Sci. 2011; vol. 14, nr 2, s. 283-284,
 18. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, JANUSZ GALIŃSKI, IWONA SZYCHLIŃSKA Stefan Kryński (1914-2009) : profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM w Gdańsku w latach 1954-1984 Ann. Acad. Med. Gedan.2010; t. 40, s. 265-267
 19. TOMASZ JARZEMBOWSKI, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, Agnieszka Jóźwik, Jacek Witkowski Heterogeneity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains (MRSA) characterized by flow cytometry. Curr. Microbiol.2009; vol. 59, nr 1, s. 78-80
 20. TOMASZ JARZEMBOWSKI, Ł. Naumiuk, A. Pałubicka. Prevalance of genes involved in pili and biofilm formation and in vitro adherence properties of medical and fecal strains of Enterococcus faecalis isolated in Gdańsk Microb. Ecol. Health Dis.2009; vol. 21, nr 2, s. 100-103
 21. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR. Zróżnicowanie locus agr wśród Staphylococcus aureus izolowanych od nosicieli oraz od chorych z objawami zakażenia (Diversification of agr locus among Staphylococcus aureus isolated from carriers and from hospital patients with infection syndroms) Med. Dośw. Mikrobiol.2009; t. 61, s. 5-9
 22. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, JANUSZ GALIŃSKI, IWONA SZYCHLIŃSKA. Profesor Stefan Kryński (1 VIII 1914- 13 IV 2009) Postępy Mikrobiol.2009; t. 48, z. 3, s. 177-180
 23. Anna Wardowska, K. Dzierzbicka, Magdalena Szaryńska, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, Andrzej Myśliwski, Piotr Trzonkowski Analogues of muramyl dipeptide (MDP) and tuftsin limit infection and inflammation in murine model of sepsis. Vaccine2009; vol. 27, nr 3, s. 369-374.
 24. J. Kurlenda, M. Grinholc, J. Krzysztoń-Russjan, KATARZYNA WIŚNIEWSKA Epidemiological investigation of nosocomial outbreak of staphylococcal skin diseases in neonatal ward.Int. J. General Mol. Microbiol.2009; vol. 95, s. 387-394
 25. Henryk Foks, K. Wisterowicz, Agnieszka Miszke, Kamil Brożewicz, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR.Synthesis, fungicidal and antibacterial activity of new pyridazine derivatives. Heterocycles.2009; vol. 78, nr 4, s. 961-975.
 26. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ, JANUSZ GALIŃSKI Staphylococcus aureus of phage type 187 isolated from people occurred to be a genes carrier of eneterotoxin C and toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1)Int. J. Hyg. Environ. Health2008; vol. 211, nr 3/4, s. 273-282
 27. TJARZEMBOWSKI, K WIŚNIEWSKA, A. Jóżwik, E. Bryl, J. Witkowski. Flow cytometry as a rapid test for detection of penicillin resistance directly in bacterial cells in Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus. Curr. Microbiol.2008; vol. 57, nr 2, s. 167-169
 28. K WIŚNIEWSKA, K GARBACZ, L PIECHOWICZ.Genotypic screening of atypical Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples for presence of selected adhesin genes.Med. Maladies Infect.2008; vol. 38, s. 549-553
 29. TOMASZ JARZEMBOWSKI, A. Dybikowska, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR.Występowanie i zróżnicowanie genów odpowiedzialnych za oporność na tetracyklinę szczepów Enterococcus faecalis izolowanych w regionie gdańskim. Med. Dośw. Mikrobiol.2008; t. 60, nr 1, s. 13-17
 30. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, TOMASZ JARZEMBOWSKI, KATARZYNA GARBACZ, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, IWONA SZYCHLIŃSKA.Mini atlas mikrobiologiczny dla studentów kierunków medycznych z zadaniami do samodzielnego opisu. Gdańsk : Akademia Medyczna, 2008
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów