Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Lekarski  > Katedra Mikrobiologii  > Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra Mikrobiologii

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Lista publikacji pracowników Zakładu lata 2014-2017

Najważniejsze publikacje:

 1. KATARZYNA WIŚNIEWSKA, A. Piórkowska, JOANNA KASPRZYK, M. Bronk, KRYSTYNA ŚWIEĆ Clonal distribution of bone sialoprotein-binding protein gene among Staphylococcus aureus isolates associated with bloodstream infections- Folia Microbiol. 2014; vol. 59, nr 6, s. 465-471,
 2. AGNIESZKA DACA, TOMASZ JARZEMBOWSKI, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ Prophages in enterococcal isolates from renal transplant recipients: renal failure etiologies promote selection of strains.- BioMed Res. Int. 2014; vol. 2014, art. ID 514689,
 3. K. Marszewska, M. Czerwicka, S. J. Forsythe, E. Sałdak, S. Szulta, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, Z. Kaczyński.The structure of O-polysaccharide isolated from Cronobacter universalis NCTC 9529 – Carbohydr. Res. 2014; vol. 398, s. 77-79, bibliogr. 17 poz., streszcz. ang.
 4. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ Antimicrobial susceptibility of methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus strains isolated from Polish patients with cystic fibrosis .24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Spain 10-13 May 2014
 5. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ, D. Grzywacz Aktywność wybranych peptydów przeciwbakteryjnych w stosunku do metycylinoopornych i metycylinowrażliwych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na mukowiscydozę W: I Ogólnopolska Konferencja “Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”, Bydgoszcz, 18-20 września 2014 r.
 6. E. Sałdak, K. Marszewska, M. Czerwicka, S. Szulta, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, Z. Kaczyński.Badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Cronobacter universalis NTU 581 W: CNŚ : Człowiek Nauka Środowisko, Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
 7. S. Szulta, K. Marszewska, M. Czerwicka, E. Sałdak, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, Z. Kaczyński.Określenie struktury O-polisacharydu bakterii Cronobacter sakazakii NTU 984 W: CNŚ : Człowiek Nauka Środowisko, Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
 8. Katarzyna Wiśniewska, Katarzyna Garbacz,Lidia Piechowicz, M.Bronk. Analiza klonalności izolatów Staphylococcus aureus pochodzących z krwi pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku I Ogólnopolska Konferencja “Drobnoustroje w świecie człowieka- Drobnoustroje oportunistyczne”, Bydgoszcz, 18-20 września 2014r
 9. K. Marszewska, M. Czerwicka, S.J. Forsythe, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, S.B. Szulta, Z. Kaczyński. Chemical structure of O-polisaccharide isolated from Cronobacter sakazakii NTU 696 The 6th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates, Gdansk, Poland, September 7-10, 2014
 10. S.B. Szulta, K. Marszewska, M.Czerwicka, S.J. Forsythe, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, Z.Kaczyński. The structure of O-polysaccharide isolated from Cronobacter sakazakii NTU 984 The 6th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates, Gdansk, Poland, September 7-10, 2014
 11. K. Ossowska, K. Marszewska, E. Sałdak, M. Czerwicka, S.J. Forsythe, HALINA DZIADZIUSZKO, S.B. Szulta, Z. Kaczyński. Determination of primary structure of the O-polysaccharide isolated from Cronobacter universalis strain NTU 581 The 6th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates, Gdansk, Poland, September 7-10, 2014
 12. JOANNA KASPRZYK, LIDIA PIECHOWICZ, Ł. Dziewit, KATARZYNA WIŚNIEWSKA< KRYSTYNA ŚWIEĆ< M. Bronk. Charakterystyka genotypowa opornych na metycylinę gronkowców złocistych (MRSA) izolowanych od pacjentów regionu gdańskiego XVIII Sympozjum Naukowe “Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa, 5-6 grudnia 2014
 13. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, A.Mroczkowska. Distribution of toxin genes among different spa types and phage types of animal Staphylococcus aureus Arch. Microbiol. 2015; vol. 197, nr 7, s. 935-940
 14. L[IDIA] PIECHOWICZ, K[ATARZYNA]WIŚNIEWSKA, K[ATARZYNA] GARBACZ, J[OANNA] KASPRZYK, E[WA] TOKARSKA-PIETRZAK. Changes in phage types of clinical methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains in the Gdansk area (Poland) over the years 1997-2013 Bacteriophages 2015, London, UK, 27th Jan-29 Jan [2015]
 15. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI. The high PMNs phagocytosis resistance of enterococcal isolates from RTx patiens BioMed Res. Int. 2015; vol.2015, art. ID 432579, s. [1-5]
 16. Kinga Marszewska, Małgorzata Czerwicka, Stephen J. Forsythe, Karolina Ossowska, HALINA DZIADZIUSZKO, Zbigniew Kaczyński. Structural studies of O-polysaccharide isolated from Cronobacter sakazakii Sequence Type 12 from a case of neonatal necrotizing enterocolitis Carbohydr. Res. 2015; vol. 407, s.55-58
 17. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, EWA BRYL, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JACEK WITKOWSKI, BOLESŁAW RUTKOWSKI. Influence of immunosuppression on penicillin resistance and resistance to phagocytosis of enterococcal isolates: single cel level study I International Caparica Conference in Antibiotic Resistance, Caparica, Portugal, 26, 27, 28, January 2015
 18. AGNIESZKA DACA, TOMASZ JARZEMBOWSKI, EWA BRYL, JACEK M. WITKOWSKI, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, BOLESŁAW RUTKOWSKI, KRYSTYNA ŚWIEĆ. Properties of multi-drug resistant strains of Enterococcus sp. isolated from urine and faeces of RTx patiens I Intrenational Caparica Conference in Antibiotic Resistance, Caparica, Portugal, 26, 27, 28, January 2015
 19. JOANNA KASPRZYK, LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, Ł. Dziewit, M. Bronk, KRYSTYNA ŚWIEĆ. Zróżnicowanie typów spa i kaset SCCmec u klinicznych szczepów Staphylococcus aureus oprnych na metycylinę izolowanych w ośrodkach regionu gdańskiego Med. Dośw. Mikrobiol. 2015; t. 67, nr 2, s. 79-88
 20. Izabela Błażewicz, MACIEJ JAŚKIEWICZ, MARTA BAUER, LIDIA PIECHOWICZ, ROMAN NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. MSSA i MRSA w atopowym zapaleniu skóry: kto przejmuje kontrolę? Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 5, s. 427-428
 21. KATARZYNA GARBACZ, WOJCIECH KAMYSZ, LIDIA PIECHOWICZ. Aktywność syntetycznych peptydów przeciwbakteryjnych, samych oraz w połączeniu z antybiotykami, w stosunku do Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na mukowiscydozę V Pomorskie spotkania z mikrobiologią, Pogorzelica, 16-18.09.2015r.
 22. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ Antybiotykooporność szczepów Staphylococcus aureus wrażliwych i opornych na metycylinę izolowanych z dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę V Pomorskie spotkania z mikrobiologią, Pogorzelica, 16-18.09.2015r.
 23. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ. Występowanie szczepów Staphylococcus aureus biotypu Poultry-like, kompleksu spa-CC346/084 w materiałach od ludzi V Pomorskie spotkania z mikrobiologią, Pogorzelica, 16-18.09.2015r.
 24. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, A. Mroczkowska. Zróżnicowanie typów spa i genów toksyn wśród Staphylococcus aureus izolowanych od różnych zwierząt V Pomorskie spotkania z mikrobiologią, Pogorzelica, 16-18.09.2015r.
 25. AGNIESZKA DACA, TOMASZ JARZEMBOWSKI, JACEK WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI. Tacolimus reduces enterococcal cell viability but increases the resistance to phagocytosis mediated by monocytes 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, Netherlands, 9-12 April 2016
 26. T[OMASZ] JARZEMBOWSKI, A[GNIESZKA] DACA, J[ACEK] M. WITKOWSKI, E[WA] BRYL, B[OLESŁAW] RUTKOWSKI, K[RYSTYNA] ŚWIEĆ. The high phagocytic activity of macrophages against blood stream isolates of enterococci Austin Therapeut. 2016; vol.3, nr 1, art ID 1025, s. 01-03
 27. NATALIA ŁUBOWSKA, LIDIA PIECHOWICZ. Zdolność do tworzenia biofilmu przez metycylinooporne, kliniczne szczepy Staphylococcus aureus regionu gdańskiego Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Gdańsk, 28 listopada 2016. IV Ogólnokrajowa Konferencja “Młodzi naukowcy w Polsce- badania i rozwój”
 28. M. Sieczkowski, A.Gibas, A.Wasik, A. Kot-Wasik, L[IDIA] PIECHOWICZ, J. Namieśnik, M[AECIN] MATUSZEWSKI. Nowa metoda profilaktyki przeciwbakteryjnej w przezodbytniczej biopsji stercza PTU 2016, nr 21, s. 36-37
 29. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ. Poultry-like pA+biotype of Staphylococcus aureus CC346/084 clone in human population Curr. Microbiol. 2016; vol. 73, nr 1, s. 124-131
 30. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ. Rozprzestrzenienie genów toksyn wśród Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na mukowiscydozę II Ogólnopolska Konferencja “Drobnoustroje w świecie człowieka- drobnoustroje oportunistyczne”, Bydgoszcz, ,20-21 maja 2016r.
 31. L[IDIA] PIECHOWICZ, N[ATALIA] ŁUBOWSKA, K[ATARZYNA] GARBACZ, K[ATARZYNA] WIŚNIEWSKA. Szczepy MRSA typu spa t437 i ich wrażliwość na bakteriofagi II Ogólnopolska Konferencja “Drobnoustroje w świecie człowieka- drobnoustroje oportunistyczne”, Bydgoszcz, 20-21 maja 2016r.
 32. MAŁGORZATA DAWGUL, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, LIDIA PIECHOWICZ, MARTA BAUER, DAMIAN NEUBAUER, ROMAN NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ. The antistaphylococcal activity of citropin 1.1 and temporin A against planktonic cells and biofilms formed by isolates from patients with atopic dermatitis: an assessment of their potential to induce microbial resistance compared to conventional antimicrobials Pharmaceuticals 2016; vol. 9, nr 2, art.30, s.[1-13]
 33. Izabela Błażewicz, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ, ROMAN NOWICKI, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. Rola peptydów przeciwdrobnoustrojowych w wybranych dermatozach Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, s. 227-232
 34. Izabela Błażewicz, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, ROMAN NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. Wrażliwość na daptomycynę szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od chorych na atopowe zapalenie skóry Przegl. Dermatol. 2016; t. 103, supl. 1, s. S29-S30
 35. KATARZYNA GARBACZ, WOJCIECH KAMYSZ, LIDIA PIECHOWICZ. Susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from the airways of children with cystic fibrosis to antimicrobial peptides and conventional antibiotics World Summit on Pedriatrics 2016, Porto, Portugal, June, 23rd-26th, 2016
 36. L[IDIA] PIECHOWICZ, K[ATARZYNA] GARBACZ. Właściwości fibrynolizyno-ujemnych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od ludzi XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: Mikrobiologia- nowe wyzwania, nowe możliwości, Bydgoszcz, 25-27 września 2016r.
 37. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Magdalena Podkowik, Aneta Mroczkowska, Joanna Empel. Analiza pokrewieństwa izolatów Staphylococcus aureus pochodzących od chorych na mukowiscydozę XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: Mikrobiologia- nowe wyzwania, nowe możliwości, Bydgoszcz, 25-27 września 2016r.
 38. KATARZYNA GARBACZ, WOJCIECH KAMYSZ, LIDIA PIECHOWICZ. Activity of antimicrobial peptides, alone or combined with conventional antibiotics, against Staphylococcus aureus isolated from the airways of cystic fibrosis patients Virulence 2017; vol. 8, nr 1, s. 94-100
Aktualizacja strony: 13.12.2017
Tomasz Jarzembowski, Wioletta Podjacka