Herb GUMed

Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash

Jesteś tutaj: Start > Organizacja uczelni > Wydział Lekarski > Katedra Mikrobiologii > Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra Mikrobiologii

PUBLIKACJE

Lista publikacji pracowników zakładu w latach 2009-2013

Najważniejsze publikacje:

 1. KATARZYNA GARBACZ, S. Żarnowska, LIDIA PIECHOWICZ, KRYSTYNA HARASStaphylococci isolated from carriage sites and infected sites of dogs as a reservoir of multidrug resistance and methicillin resistance. Curr. Microbiol. 2013; vol. 66, nr 2, s. 169-173,
 2. KATARZYNA GARBACZ, S. Żarnowska, LIDIA PIECHOWICZ, KRYSTYNA HARAS.Pathogenicity potential of Staphylococcus pseudintermedius strains isolated from canine carriers and from dogs with infection signs Virulence 2013; vol. 4, nr 3, s. 255-259,
 3. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ.Phage type 187 as a separate subunit MboI retriction site within the Staphylococcus aureus species Curr. Microbiol. 2013; vol. 66, nr 6, s. 578-581
 4. T[OMASZ] JARZEMBOWSKI, A[GNIESZKA] DACA, J[ACEK] WITKOWSKI, B[OLESŁAW] RUTKOWSKI, J[USTYNA] GOŁĘBIEWSKA, A[LICJA] DĘBSKA-ŚLIZIEŃ.Changes of PBP5 gene expression in enterococcal isolates from renal transplantation recipients [Dokument elektroniczny] BioMed Res. Int. 2013; vol. 2013, art. ID 687156,
 5. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, JACEK WITKOWSKI, BOLESŁAW RUTKOWSKI, JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. Does CMV infection impact the virulence of Enterococcus faecalis?Virulence 2013; vol. 4, nr 7, s. 641-645,
 6. KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JOANNA KASPRZYK, LIDIA PIECHOWICZ, M. Bronk, KRYSTYNA ŚWIEĆ.Typy spa i lekooporność szczepów Stophylococcus aureus izolowanych z krwi pacjentów Unwersyteckiego Centrum Klinicznego GdańskuMed. Dośw. Mikrobiol. 2013; t. 65, nr 3, s. 139-147,
 7. M. Paszkiewicz, EWA TOKARSKA-PIETRZAK, M. Gołębiowski, D. Kunikowska, P. Stepnowski.Plasmid- and chromosomal genes-encoded two separate O-polysaccharide chains of Salmonella Uccle (O:3,54) : structural elucidationJ. Struct. Biol. 2013; vol. 184, nr 2, s. 367-374,
 8. M. Czerwicka, K. Marszewska, S. J. Forsythe, A. Bychowska, A. Mazgajczyk, HALINA DZIADZIUSZKO, K. Ossowska, P. Stepnowski, Z. Kaczyński. Chemical structure of the O-polysaccharides isolated from Cronobacter turicenisis sequence type 5 strains 57, 564 and 566 Carbohydr. Res. 2013; vol. 373, s. 89-92,
 9. W. Meissner, TOMASZ A. JARZEMBOWSKI, H. Rzyska, C. Botelho, A. Pałubicka.Low metabolic activity of biofilm formed by Enterococcus faecalis isolated from healthy humans and wild mallards (Anas platyrhynchos) Ann. Microbiol. 2013; vol. 63, nr 4, s. 1477-1482
 10. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ, A. Budzyńska, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR.Outbreak of bullous impetigo caused by Staphylococcus aureus strains of phage type 3C/71 in a maternity ward linked to nasal carriage of a healthcare worker.Eur. J. Dermatol. 2012; vol. 22, nr 2, s. 252-255,
 11. Tomasz Jarzembowski, Agnieszka Jóźwik, Katarzyna Wisniewska and Jacek Witkowski. Single cell level survey on heterogenic glicopeptide and β-lactams resistance .Antibiotic Resistance, ISBN 979-953-307-855-6
 12. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, EWA BRYL, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, BOLESŁAW RUTKOWSKI, JACEK WITKOWSKI.Increased pheromone cCF10 expression in Enterococcus faecalis biofilm formed by isolates from renal transplant patients.Curr. Microbiol. 2012; vol. 65, nr 6, s. 656-659
 13. BOŻENA DERA-TOMASZEWSKA.Salmonella serovars isolated for the first time in Poland, 1995-2007.Int. J. Occupat. Med. Environ. Health 2012; vol. 25, nr 3, s. 294-303
 14. HALINA DZIADZIUSZKO, J. Kumirska, S. Muża, M. Czerwicka, E. A. Lubecka, P. Stepnowski, DANUTA KUNIKOWSKA.Immunochemical studies of Salmonella Dakar and Salmonella Telaviv O-antigens (serogroup O:28)FEMS Microbiol. Lett. 2012; vol. 326, nr 1, s. 55-61,
 15. KATARZYNA WIŚNIEWSKA, A. Szewczyk, LIDIA PIECHOWICZ, M. Bronk, A. Samet, KRYSTYNA ŚWIEĆ.The use of spa and phage typing for characteriazation of clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the University Clinical Center in Gdańsk, Poland.Folia Microbiol. 2012; vol. 57, nr 3, s. 243-249
 16. KATARZYNA GOBIS, HENRYK FOKS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska, A. Sikorski.Synthesis, structure, and antimicrobial activity of heterocyclic phenylsulfonyl- and 4-aminophenylsulfonyl-carboximidamides Mon. Chem. 2012; vol. 143, nr 8, s. 1161-1169
 17. HENRYK FOKS, ŁUKASZ BALEWSKI, KATARZYNA GOBIS, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, KATARZYNA WIŚNIEWSKA.Studies on pyrazine derivatives. LII: antibacterial and antifungal activity of nitrogen heterocyclic compounds obtained by pyrazinamidrazone usage.Heteroatom Chem. 2012; vol. 23, nr 1, s. 49-58,
 18. KATARZYNA GOBIS, HENRYK FOKS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, E. Augustynowicz-Kopeć, A. Napiórkowska.Synthesis and antimicrobial activity of novel heterocyclic sulfamoyl-phenyl-carboximidamides derived from clinically applied sulfonamides.Arch. Pharm. 2012; vol. 345, nr 11, s. 911-917
 19. ANNA KĘDZIA, BOŻENA DERA-TOMASZEWSKA, MARTA ZIÓŁKOWSKA-KLINKOSZ, A. W. Kędzia, BARBARA KOCHAŃSKA, ALINA GĘBSKA: Aktywność olejku tymiankowego (Oleum Thymi) wobec bakterii tlenowych.Post. Fitoter. 2011; t. 13, nr 2, s. 67-71,
 20. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ.Praktyczny atlas mikrobiologii dla studentów kierunków medycznych Wyd. 2 poszerz.Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2011
 21. L. PIECHOWICZ, K. GARBACZ, K. WIŚNIEWSKA, M. DĄBROWSKA-SZPONAR.Screening of Staphylococcus aureus nasal strains isolated from medical students for toxin genes L. PIECHOWICZ, K. GARBACZ, K. WIŚNIEWSKA, M. DĄBROWSKA-SZPONAR. Folia Microbiol. 2011; vol. 56, nr 3, s. 225-229,
 22. K. GARBACZ, L. PIECHOWICZ, S. Żarnowska, K. HARAS, M. DĄBROWSKA-SZPONAR. Heterogeneity of methicillin-sensitive Staphylococcus pseudintermedius strains isolated from diseased dogs Pol. J. Vet. Sci. 2011; vol. 14, nr 2, s. 283-284,
 23. WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, MAŁGORZATA DAWGUL, SYLWIA BIELIŃSKA, BARTŁOMIEJ KRASKA, LIDIA PIECHOWICZ, WOJCIECH KAMYSZ.Colorimetric evaluation of the time-killing assay for Citropin 1.1, lipopeptide Palm-KK-NH2 and Temporin A Autorzy: J. Microbiol. Biotechnol. 2011; vol. 21, nr 5, s. 536-539,
 24. TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA JÓŹWIK, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, JACEK WITKOWSKI Flow cytometry approach study of Enterococcus faecalis vanomycin resistance by detection of Vancomycin@FL binding to the bacterial cells Curr. Microbiol.2010; vol. 61, nr 5, s. 407-410
 25. LIDIA PIECHOWICZ, JANUSZ GALIŃSKI, KATARZYNA GARBACZ, KRYSTYNA HARAS Bacteriophage analysis of staphylokinase-negative Staphylococcus aureus strains isolated from people J. Basic Microbiol.2010; vol. 50, s. 557-561,
 26. K. GARBACZ, L. PIECHOWICZ, S. Żarnowska, K. HARAS, M. DĄBROWSKA-SZPONAR.Heterogeneity of methicillin-sensitive Staphylococcus pseudintermedius strains isolated from diseased dogs Pol. J. Vet. Sci. 2011; vol. 14, nr 2, s. 283-284,
 27. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, JANUSZ GALIŃSKI, IWONA SZYCHLIŃSKA Stefan Kryński (1914-2009) : profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM w Gdańsku w latach 1954-1984 Ann. Acad. Med. Gedan.2010; t. 40, s. 265-267
 28. TOMASZ JARZEMBOWSKI, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, Agnieszka Jóźwik, Jacek Witkowski Heterogeneity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains (MRSA) characterized by flow cytometry. Curr. Microbiol.2009; vol. 59, nr 1, s. 78-80
 29. TOMASZ JARZEMBOWSKI, Ł. Naumiuk, A. Pałubicka. Prevalance of genes involved in pili and biofilm formation and in vitro adherence properties of medical and fecal strains of Enterococcus faecalis isolated in Gdańsk Microb. Ecol. Health Dis.2009; vol. 21, nr 2, s. 100-103
 30. MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, JANUSZ GALIŃSKI, IWONA SZYCHLIŃSKA. Profesor Stefan Kryński (1 VIII 1914- 13 IV 2009) Postępy Mikrobiol.2009; t. 48, z. 3, s. 177-180
 31. KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR. Zróżnicowanie locus agr wśród Staphylococcus aureus izolowanych od nosicieli oraz od chorych z objawami zakażenia (Diversification of agr locus among Staphylococcus aureus isolated from carriers and from hospital patients with infection syndroms) Med. Dośw. Mikrobiol.2009; t. 61, s. 5-9
 32. Anna Wardowska, K. Dzierzbicka, Magdalena Szaryńska, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, Andrzej Myśliwski, Piotr Trzonkowski Analogues of muramyl dipeptide (MDP) and tuftsin limit infection and inflammation in murine model of sepsis. Vaccine2009; vol. 27, nr 3, s. 369-374.
 33. J. Kurlenda, M. Grinholc, J. Krzysztoń-Russjan, KATARZYNA WIŚNIEWSKA Epidemiological investigation of nosocomial outbreak of staphylococcal skin diseases in neonatal ward.Int. J. General Mol. Microbiol.2009; vol. 95, s. 387-394
 34. Henryk Foks, K. Wisterowicz, Agnieszka Miszke, Kamil Brożewicz, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, MARIA DĄBROWSKA-SZPONAR.Synthesis, fungicidal and antibacterial activity of new pyridazine derivatives. Heterocycles.2009; vol. 78, nr 4, s. 961-975.
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów