Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Oddział Pielęgniarstwa  > Katedra Pielęgniarstwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Katedra Pielęgniarstwa

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

  1. dr hab. med. Jarosław Sławek, prof. nadzw

Tytuł oryginału: Interleukin-10 gene polymorphism in Parkinson’s disease patients Autorzy: M. Białecka, G. Kłodowska-Duda, M. Kurzawski, JAROSŁAW SŁAWEK, G. Opala, P. Białecki, K. Safranow, M. Droździk. Źródło: Arch. Med. Res.2007; vol. 38, nr 8, s. 858-863, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Factors affecting the health-related quality of life of patients with cervical dystonia and the impact of botulinum toxin type A injections Autorzy: JAROSŁAW SŁAWEK, A. Friedman, A. Potulska, P. Krystkowiak, R. Gervais, M. Banach, S. Ochudło, S. Budrewicz, DANIEL RĘCŁAWOWICZ, M. Rynkowski, G. Opala. Źródło: Funct. Neurol.2007; vol. 22, nr 2, s. 95-100, bibliogr. 26 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Mitochondrial DNA haplogroups and subhaplogroups are associated with Parkinson’s disease risk in a Polish PD cohort Autorzy: K. Gaweda-Walerych, A. Maruszak, K. Safranow, M. Bialecka, G. Kłodowska-Duda, K. Czyżewski, JAROSŁAW SŁAWEK, M. Rudzińska, M. Styczyńska, G. Opala, M. Droździk, J. A. Canter, M. Barcikowska, C. Zekanowski. Źródło: J. Neural. Transm.2008; vol. 115, nr 11, s. 1521-1526, bibliogr. [34 poz.], streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Interleukin-10 (IL10) and tumor necrosis factor α (TNF) gene polymorphisms in Parkinson’s disease patients Autorzy: M. Bialecka, G. Kłodowska-Duda, M. Kurzawski, J[AROSŁAW] SŁAWEK, A. Gorzkowska, G. Opala, P. Białecki, L. Sagan, M. Droździk. Źródło: Parkinsonism Relat. Disord.2008; vol. 14, nr 8, s. 636-640, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Treatment responsive dementia in advanced idiopathic hypereosinophilic syndrome Autorzy: W. Sołtan, EMILIA J. SITEK, DARIUSZ WIECZOREK, LUCYNA WILCZEWSKA, JAROSŁAW SŁAWEK. Źródło: Acta Neuropsychiatr.2009; vol. 21, s. 101-102, bibliogr. 6 poz.

Tytuł oryginału: Unilateral neglect in a patient diagnosed with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 Autorzy: EMILIA J. SITEK, E. Narożańska, JAROSŁAW SŁAWEK, DARIUSZ WIECZOREK, BOGNA BROCKHUIS, PIOTR LASS, MIROSŁAWA DUBANIEWICZ, B. Jasińska-Myga, M. Baker, R. Rademakers, Z. K. Wszołek. Źródło: Acta Neuropsychiatr.2009; vol. 21, nr 4, s. 209-210, bibliogr. 10 poz.

Tytuł oryginału: Efficacy and safety of botulinum neurotoxin NT 201 in poststroke upper limb spasticity Autorzy: P. Kaňovský, JAROSŁAW SŁAWEK, Z. Denes, T. Platz, I. Sassin, G. Comes, S. Grafe. Źródło: Clin. Neuropharmacol.2009; vol. 32, nr 5, s. 259-265, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: European consensus table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity Autorzy: J. Wissel, A. B. Ward, P. Erztgaard, D. Bensmail, M. J. Hecht, T. M. Lejeune, P. Schnider, M. C. Altavista, S. Cavazza, T. Deltombe, E. Duarte, A. C. H. Geurts, J.-M. Gracies, N. H. J. Haboubi, F. J. Juan, H. Kasch, C. Kátterer, Y. Kirazli, P. Manganotti, Y. Parman, T. Paternostro-Sluga, K. Petropoulou, R. Prempeh, M. Rousseaux, JAROSŁAW SŁAWEK, N. Tieranta. Źródło: J. Rehabil. Med.2009; vol. 41, s. 13-25, bibliogr. 81 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Subjective sleep quality alterations at high altitude Autorzy: ROBERT K. SZYMCZAK, EMILIA J. SITEK, JAROSŁAW W. SŁAWEK, ANDRZEJ BASIŃSKI, MARIUSZ SIEMIŃSKI, DARIUSZ WIECZOREK. Źródło: Wilderness Environ. Med.2009; vol. 20, nr 4, s. 305-310, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Glucocerebrosidase mutations p.L444P and p.N370S are not associated with multisystem atrophy, progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration in Polish patients Autorzy: Z. Jamrozik, A. Lugowska, JAROSŁAW SŁAWEK, H. Kwieciński. Źródło: J. Neurol.2010; vol. 257, nr 3, s. 459-460, bibliogr. 10 poz.

Tytuł oryginału: Psychogenic axial myoclonus: report on two cases Autorzy: JAROSŁAW SŁAWEK, HUBERT M. WICHOWICZ, WIESŁAW JERZY CUBAŁA, W. Sołtan, W. Palasik, LUCYNA WILCZEWSKA, U. Fiszer. Źródło: Neurol. Sci.2010; vol. 31, nr 2, s. 219-222, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Mitochondrial transcription factor A variants and the risk of Parkinson’s disease Autorzy: K. Gaweda-Walerych, K. Safranow, A. Maruszak, M. Białecka, G. Kłodowska-Duda, K. Czyżewski, JAROSŁAW SŁAWEK, M. Rudzińska, M. Styczyńska, G. Opala, M. Droździk, M. Kurzawski, A. Szczudlik, J. A. Canter, M. Barcikowska, C. Zekanowski. Źródło: Neurosci. Lett.2010; vol. 469, nr 1, s. 24-29, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Low frequency of the PARK2 gene mutations in Polish patients with the early-onset form of Parkinson disease Autorzy: D. Koziorowski, D. Hoffman-Zacharska, JAROSŁAW SŁAWEK, W. Szirkowiec, P. Janik, J. Bal, A. Friedman. Źródło: Parkinsonism Relat. Disord.2010; vol. 16, nr 2, s. 136-138, bibliogr. 12 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Vascular risk factors do not contribute to motor and cognitive impairment in Parkinson’s disease Autorzy: J[AROSŁAW] SŁAWEK, D[ARIUSZ] WIECZOREK, M. Derejko, M[IROSŁAWA] DUBANIEWICZ, B[OGNA] BROCKHUIS, E[MILIA] SITEK, L. Wilczewska, A[NNA] ROSZMANN, P[IOTR] LASS. Źródło: Parkinsonism Relat. Disord.2010; vol. 16, nr 2, s. 73-74, bibliogr. 5 poz.

Tytuł oryginału: Psychometric evaluation of personality in a patient with FTDP-17 Autorzy: EMILIA J. SITEK, E. Narożańska, JAROSŁAW SŁAWEK, J. Wójcik, DARIUSZ WIECZOREK, P. Robowski, M. Schinwelski, B. Jasińska-Myga, M. Baker, R. Rademakers, Z. K. Wszołek. Źródło: Psychiatr. Clin. Neurosci.2010; vol. 64, s. 211-212, bibliogr. 3 poz.
  1. mgr Emilia Sitek

Tytuł oryginału: Treatment responsive dementia in advanced idiopathic hypereosinophilic syndrome Autorzy: W. Sołtan, EMILIA J. SITEK, DARIUSZ WIECZOREK, LUCYNA WILCZEWSKA, JAROSŁAW SŁAWEK. Źródło: Acta Neuropsychiatr.2009; vol. 21, s. 101-102, bibliogr. 6 poz.

Tytuł oryginału: Unilateral neglect in a patient diagnosed with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 Autorzy: EMILIA J. SITEK, E. Narożańska, JAROSŁAW SŁAWEK, DARIUSZ WIECZOREK, BOGNA BROCKHUIS, PIOTR LASS, MIROSŁAWA DUBANIEWICZ, B. Jasińska-Myga, M. Baker, R. Rademakers, Z. K. Wszołek. Źródło: Acta Neuropsychiatr.2009; vol. 21, nr 4, s. 209-210, bibliogr. 10 poz.

Tytuł oryginału: Neuropsychological assessment in myasthenia gravis Autorzy: EMILIA J. SITEK, MAŁGORZATA M. BILIŃSKA, DARIUSZ WIECZOREK, WALENTY M. NYKA. Źródło: Neurol. Sci.2009; vol. 30, nr 1, s. 9-14, bibliogr. 35 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Subjective sleep quality alterations at high altitude Autorzy: ROBERT K. SZYMCZAK, EMILIA J. SITEK, JAROSŁAW W. SŁAWEK, ANDRZEJ BASIŃSKI, MARIUSZ SIEMIŃSKI, DARIUSZ WIECZOREK. Źródło: Wilderness Environ. Med.2009; vol. 20, nr 4, s. 305-310, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: Vascular risk factors do not contribute to motor and cognitive impairment in Parkinson’s disease Autorzy: J[AROSŁAW] SŁAWEK, D[ARIUSZ] WIECZOREK, M. Derejko, M[IROSŁAWA] DUBANIEWICZ, B[OGNA] BROCKHUIS, E[MILIA] SITEK, L. Wilczewska, A[NNA] ROSZMANN, P[IOTR] LASS. Źródło: Parkinsonism Relat. Disord.2010; vol. 16, nr 2, s. 73-74, bibliogr. 5 poz.

Tytuł oryginału: Psychometric evaluation of personality in a patient with FTDP-17 Autorzy: EMILIA J. SITEK, E. Narożańska, JAROSŁAW SŁAWEK, J. Wójcik, DARIUSZ WIECZOREK, P. Robowski, M. Schinwelski, B. Jasińska-Myga, M. Baker, R. Rademakers, Z. K. Wszołek. Źródło: Psychiatr. Clin. Neurosci.2010; vol. 64, s. 211-212, bibliogr. 3 poz.
  1. mgr piel. Marcelina Skrzypek-Czerko

Tytuł oryginału: Formy edukacji zdrowotnej stosowane w cukrzycy typu 2 jako czynnik warunkujący jej skuteczność. Tytuł angielski: Type of health education in NIDDM as of its success determinant Autorzy: HALINA NOWAKOWSKA, WIOLETTA MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA, ANNA MAŁECKA-DUBIELA, M. Skrzypek. Źródło: Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D Med.2005; vol. 60, suppl. 16, nr 4, s. 97-100, bibliogr. 7 poz., streszcz. pol., ang. Uwagi: Promocja zdrowia w hierachii wartości, t. 4

Tytuł oryginału: Families’ readiness for taking care of stroke patients Autorzy: M[ARIUSZ] SIEMIŃSKI, M. Skrzypek, M. Karwacka, A. Janowicz, A. Trybull, M. Kass, W[ALENTY] M[ICHAŁ] NYKA. Źródło: Eur. J. Neurol.2006; vol. 13, suppl. 2, s. 268-269 Uwagi: 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, 2-5 September 2006 : abstracts

Tytuł oryginału: The need of social support for patients in the acute phase of stroke Autorzy: M[ARIUSZ] SIEMIŃSKI, M. Skrzypek, M. Karwacka, A. Janowicz, A. Trybull, M. Kass, L[UCYNA] WILCZEWSKA, W[ALENTY] M[ICHAŁ] NYKA. Źródło: Eur. J. Neurol.2006; vol. 13, suppl. 2, s. 188 Uwagi: 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, 2-5 September 2006 : abstracts

Tytuł oryginału: Wanda Woźniak : pielęgniarka, pedagog, społecznik Autorzy: HALINA NOWAKOWSKA, ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA, JOLANTA OLSZEWSKA, M. Skrzypek. Źródło: Pielęgniarstwo XXI wieku2006, nr 3, s. 17-21, bibliogr. 7 poz., streszcz. pol., ang.

Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne pacjentów po udarze mózgu w okresie hospitalizacji (wyniki wstępne) Tytuł angielski: Social support among patients after cerebral stroke during hospitalization (preliminary report) Autorzy: M. Skrzypek, WALENTY M. NYKA, LUCYNA WILCZEWSKA, MARIUSZ SIEMIŃSKI, M. Karwacka, A. Janowicz, A. Trybull, M. Kass. Źródło: Udar Mózgu2007; t. 9, nr 1, s. 32-41, bibliogr. 20 poz. streszcz. pol., ang.

Tytuł oryginału: Ocena obciążeń chorobowych determinujących hospitalizację w oknie czasowym leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu w materiale Pomorskiego Rejestru Udarów Mózgu Autorzy: G[RZEGORZ] KOZERA, K[AMIL] CHWOJNICKI, D[ARIUSZ] GĄSECKI, W[ALENTY] M. NYKA, [i in.], M. Wiśniewska, S[EBASTIAN] SZCZYRBA, A. Wysocka, M. Mochort, M[ARCELINA] SKRZYPEK, J. Krupa-Olchawa, A. Walczak, J[AROSŁAW] SŁAWEK, [ i in.]. Źródło: W: Medycyna ratunkowa w Polsce 2008 / red. nauk. Juliusz Jakubaszko

Tytuł oryginału: Pielęgniarstwo w neurologii i neurochirurgii: wybrane zagadnienia / pod red. MARCELINY SKRZYPEK-CZERKO i Roberta Ślusarza Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009 Opis fizyczny: 216 s. : il., tab.; 23 cm – Bibliogr. po rozdz.

Tytuł oryginału: Pielęgniarstwo w neurologii i neurochirurgii: wybrane zagadnienia / pod red. MARCELINY SKRZYPEK-CZERKO i Roberta Ślusarza Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009 Opis fizyczny: 216 s. : il., tab.; 23 cm – Bibliogr. po rozdz.

Tytuł oryginału: Wieloośrodkowy program edukacji zdrowotnej w zakresie czynników ryzyka, objawów i terapii chorób naczyniowych układu nerwowego Tytuł angielski: Multi-center programme of health education in risk factors, symptoms and treatment of cerebrovascular disease Autorzy: MARCELINA SKRZYPEK-CZERKO, GRZEGORZ KOZERA, ANNA SZYNDLER, RADOSŁAW SZCZĘCH, WALENTY M. NYKA, KRZYSZTOF NARKIEWICZ. Źródło: W: Pielęgniartswo w neurologii i neurochirurgii : wybrane zagadnienia / pod red. MARCELINY SKRZYPEK-CZERKO i R. Ślusarza

Tytuł oryginału: Dziecko autystyczne w szpitalu Autorzy: MARCELINA SKRZYPEK-CZERKO, LUCYNA WILCZEWSKA, K. Kampert. Źródło: W: Położna i pielęgniarka partnerką lekarza w medycznej opiece nad kobietą / praca zbior. pod red. T. Opali, ALEKSANDRY GAWORSKIEJ-KRZEMIŃSKIEJ, JAROSŁAWA OLSZEWSKIEGO Adres wydawniczy: Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2009 Opis fizyczny: S. 204-211 : Bibliogr. 9 poz., streszcz. pol., ang.

Tytuł oryginału: Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych w oddziale nerwic co do opieki pielęgniarskiej Autorzy: LUCYNA WILCZEWSKA, MARCELINA SKRZYPEK-CZERKO, S. Galikowska. Źródło: W: Położna i pielęgniarka partnerką lekarza w medycznej opiece nad kobietą / praca zbior. pod red. T. Opali, ALEKSANDRY GAWORSKIEJ-KRZEMIŃSKIEJ, JAROSŁAWA OLSZEWSKIEGO Adres wydawniczy: Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2009 Opis fizyczny: S. 186-203 : Bibliogr. 13 poz., streszcz. pol., ang.
  1. mgr piel. Anna Roszmann

Tytuł oryginału: Standard opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera Autorzy: LUCYNA WILCZEWSKA, A. Roszmann. Źródło: W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego / pod red. E. Krajewskiej-Kułak, M. Sierakowskiej, J. Lewko i C. Łukaszuk. T. 1 Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2005 Opis fizyczny: S. 339-346. : Bibliogr. 6 poz.

Tytuł oryginału: Jakość świadczonych usług pielęgniarskich, a rodzaj motywacji w zakładach opieki długoterminowej Tytuł angielski: Quality of nursing care vs. specific kinds of motivations in long-term care institutions Autorzy: A. Roszmann, ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA. Źródło: Probl. Pielęg.2006, nr 3/4, s. 115-120, bibliogr. 10 poz., streszcz. pol., ang.

Tytuł oryginału: Epidemiology and genetics of restless legs syndrome Autorzy: KAROLINA PIENCZK-RĘCŁAWOWICZ, EWA PILARSKA, ANNA ROSZMANN, JAROSŁAW SŁAWEK. Źródło: W: Proceedings of Progress in Biomedical Sciences : 10th Polish-Japanese Free Radical Forum, Gdańsk, Poland ’2007 Opis fizyczny: S. 147-152 : Bibliogr. 45 poz., streszcz. ang.

Tytuł oryginału: The influence of vascular risk factors and white matter hyperintensities on the degree of cognitive impairment in Parkinson’s diasease Autorzy: JAROSŁAW SŁAWEK, DARIUSZ WIECZOREK, M. Derejko, MIROSŁAWA DUBANIEWICZ, BOGNA BROCKUIS, EMILIA SITEK, LUCYNA WILCZEWSKA, ANNA ROSZMANN, PIOTR LASS. Źródło: Neurol. Neurochir. Pol.2008; t. 42, nr 6, s. 505-512, bibliogr. 29 poz., streszcz. ang., pol.

Tytuł oryginału: Vascular risk factors do not contribute to motor and cognitive impairment in Parkinson’s disease Autorzy: J[AROSŁAW] SŁAWEK, D[ARIUSZ] WIECZOREK, M. Derejko, M[IROSŁAWA] DUBANIEWICZ, B[OGNA] BROCKHUIS, E[MILIA] SITEK, L. Wilczewska, A[NNA] ROSZMANN, P[IOTR] LASS. Źródło: Parkinsonism Relat. Disord.2010; vol. 16, nr 2, s. 73-74, bibliogr. 5 poz.

Aktualizacja strony: 20.12.2015
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Roszmann, Marcelina Skrzypek-Czerko