Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Oddział Pielęgniarstwa  > Katedra Pielęgniarstwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Katedra Pielęgniarstwa
Numer MPK: 457

Kierownik:
prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

jaroslaw.slawek@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel./fax:58 349 19 80 - sekretariat

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego został powołany na podstawie Zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Akademii medycznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku. Istnieje w strukturze Katedry Pielęgniarstwa.
Nowocześnie rozumiane pielęgniarstwo to dyscyplina naukowa, która wymaga przygotowania wysokospecjalistycznej kadry pielęgniarskiej. W grupie dyscyplin specjalistycznych znajdują się takie przedmioty jak pielęgniarstwo neurochirurgiczne oraz pielęgniarstwo neurologiczne oraz pielęgniarstwo psychiatryczne. Zakład przyjął na siebie zadanie kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie w/w pielęgniarstw.
W Zakładzie realizowany jest ponadto przedmiot Metodologia pracy naukowej w pielęgniarstwie.

Aktualizacja strony: 11.03.2019
Przemysław Domagała, Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Roszmann, Marcelina Skrzypek-Czerko