Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Oddział Pielęgniarstwa  > Katedra Pielęgniarstwa  > Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Katedra Pielęgniarstwa
Numer MPK: 455

Kierownik:
dr hab. med. Andrzej Chamienia

andrzej.chamienia@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 19 86 - kierownik
58 349 19 23 - sekretariat

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego został powołany w roku 2003 w ramach Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ramach Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego funkcjonuje Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Zasadniczym celem działania Zakładu jest organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, Nursing English Devision Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddziału Pielęgniarstwa, kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo z następujących przedmiotów / modułów: – Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Pediatrics and pediatric nursing – Diabetologia i pielęgniarstwo diabetologiczne – Specjalistyczne problemy dziecka chorego – Opieka specjalistyczna nad dzieckiem zdrowym i chorym – Farmakologia kliniczna – Ratownictwo medyczne – Medical emergency – Interna i pielęgniarstwo internistyczne – Internal medicine and internal nursing – Nefrologia i pielęgniarstwo nefrologiczne – Opieka specjalistyczna nad dzieckiem zdrowym i chorym – Podstawy ratownictwa medycznego

Zajęcia te obejmują wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, praktykę zawodową i samokształcenie w wyżej wymienionych dziedzinach. W ramach Zakładu działają także Studenckie Koła Naukowe:
• Pielęgniarstwa Medycyny Ratunkowej,
• Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Aktualizacja strony: 17.01.2019
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Stefanowicz