Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Wydział Lekarski  > Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Sekcja ds. Naukowych

Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Sekcja ds. Naukowych

Wydział Lekarski
Numer MPK: 647

p.o. Kierownika:
mgr Anna Gumowska-Włodarczyk

anna.gumowska-wlodarczyk@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 06 - kierownik
58 349 10 04 - pracownicy
Tel./fax:58 349 10 54 - pracownicy

Informacje Sekcji są dostępne w Extranecie GUMed w grupie informacji:
Wydział Lekarski > Dziekanat Wydz. Lekarskiego – Sekcja ds. Naukowych

Zasady dostępu do Extranetu

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin