Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Studenckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe

Adres:Dębowa 7, 80-204, Gdańsk
Tel.:58 349 13 05
E-mail:stn@gumed.edu.pl

Rada Naukowa STN AMG

prof. dr hab. Michał Woźniak – przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Zbigniew Kmieć
dr n. med. Stanisław Hać

Zarząd STN AMG

Arkadiusz Ropiak – przewodniczący
Magdalena Jankowska – wiceprzewodnicząca
Jan Pyrzowski – wiceprzewodniczący

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin