Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Zespół Redakcyjny Gazety AMG

Zespół Redakcyjny Gazety AMG

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 11 63
E-mail:gazeta@gumed.edu.pl

Zespół redakcyjny:

Marek Bukowski, Brunon Imieliński, Wiesław Makarewicz (zastępca red. naczelnego), Roman Nowicki, Renata Ochocka, Bolesław Rutkowski (red. naczelny), Krzysztof Sworczak, Joanna Śliwińska, Jolanta Świerczyńska-Krok, Przemysław Waszak, Lubomira Wengler, Tomasz Zdrojewski, Krystyna Frysztak (sekr. red.), Tadeusz Skowyra (red. techn.), współpraca graficzna Sylwia Scisłowska.
Fot. Zbigniew Wszeborowski

ISSN 1506-9745

Aktualizacja strony: 19.05.2017
Webadmin