Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Zespół Redakcyjny Annales Academiae Medicae Gedanensis

Zespół Redakcyjny Annales Academiae Medicae Gedanensis

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY / HONORARY EDITOR-IN-CHIEF
prof. dr hab. Stefan Raszeja

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
z-ca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Jarosław Sławek
sekretarz redakcji – lic. Beata Dudzik-Richter

dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw.
dr hab. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw.
dr hab. Michał Chmielewski, prof. nadzw.
mgr inż. Anna Grygorowicz
dr hab. Marcin Hellmann, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. nadzw.
dr hab. Miłosz Jaguszewski, prof. nadzw.
dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. med. Monika Proczko-Stepaniak
dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.
dr hab. Adam Szarszewski
prof. dr hab. Piotr Szefer
dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. nadzw.
dr hab. Bartosz Wasąg
dr hab. Renata Zaucha, prof. nadzw.
dr hab. Agnieszka Zimmermann

Adres redakcji:

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Tel.: 58 349 39 10, fax: 58 349 39 20
E-mail: annales@gumed.edu.pl
Strona WWW: www.annales.gumed.edu.pl


Artykuły opublikowane w Annales AMG są zamieszczane w bazie EMBASE
Articles published In Annales AMG are covered by the Excerpta Medica database (EMBASE).

ISSN 0303-4135

Aktualizacja strony: 10.08.2018
Webadmin