Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko

Członkowie
dr Marzena Gidzińska
dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
dr hab. Przemysław Kowiański, prof. nadzw.
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski
dr Anna Kuciejczyk
mgr Jolanta Szamotulska
dr hab. Adam Szarszewski
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Marek Wesołowski

Przedstawiciele USS
Adam Baranowski
Jakub Byczkowski
Bartosz Fałkowski
Piotr Litwin
Josefin Nilsson
Katarzyna Plona
Kinga Seroczyńska
Konrad Siebiert
Marcin Skoniecki
Daria Szarafińska

Obsługa administracyjna
mgr Olga Ziółkowska-Gurfinkiel

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin