Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Zimmermann

Członkowie
dr hab. Ewa Bień
dr hab. Wiesław Cubała, prof. nadzw.
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
dr hab. Marcin Hellmann, prof. nadzw.
dr Iwona Kardaś
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
dr hab. Magdalena Prokopowicz
dr hab. Marcin Renke, prof. nadzw.
dr hab. Jacek Sein Anand, prof. nadzw.

Przedstawiciele USS
Charlotte Askeland
Arkadiusz Galiński
Gabriela Harasim
Adriana Kwiatkowska
Maciej Lubiejewski
Sandra Maciejewska
Anna Nadworska
Dominika Skrońska
Natalia Zemierowska
Karolina Ziółkowska

Obsługa administracyjna
mgr Olga Ziółkowska-Gurfinkiel

Aktualizacja strony: 20.12.2018
Webadmin