Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Spraw Klinicznych

Senacka Komisja Spraw Klinicznych

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodnicząca
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.

Z-ca przewodniczącej
prof. dr hab. Krzysztof Sworczak

Członkowie
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Maria Dębska-Ślizień
dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. nadzw.
dr hab. Jacek Kot
prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

Obsługa administracyjna:
mgr Zofia Ogrodnik

Aktualizacja strony: 28.05.2019
Webadmin