Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich

Senacka Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Bączek

Członkowie
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Maria Dudziak
prof. dr hab. Michał Markuszewski


Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny podstawowe)

Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Żmijewski

Członkowie
prof. dr hab. Ryszard Pawłowski
prof. dr hab. Michał Żmijewski


Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny zachowawcze)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień

Członkowie
prof. dr hab. Jacek Jassem
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz


Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny zabiegowe)

Przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.

Członkowie
dr hab. Tomasz Mazurek, prof. nadzw.
prof. dr hab. Waldemar Narożny


Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny stomatologiczne)

Przewodniczący
dr hab. Marek Niedoszytko, prof. nadzw.

Członkowie
prof. dr hab. Katarzyna Emerich
dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.


Zespół Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Przewodniczący
dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw.

Członkowie
prof. dr hab. Piotr Szefer
prof. dr hab. Marek Wesołowski


Zespół Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Obuchowski

Członkowie
dr hab. Mariusz Grinholc
prof. dr hab. Krzysztof Liberek


Zespół Wydziału Nauk o Zdrowia z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Lass

Członkowie
prof. dr hab. Jarosław Sławek
dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzw.

Aktualizacja strony: 06.08.2018
Webadmin