Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Dyrekcja Uczelni

Dyrekcja Uczelni

Administracja Uczelni

80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
Fax: (58) 301 6115


KANCLERZ
mgr Marek Langowski
Tel.: (58) 349 1104
(58) 349 1010
Fax: (58) 344 7336
E-mail: kanclerz@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH
inż. Zbigniew Krawiec
Tel.: (58) 349 1100
(58) 349 1203
E-mail: z.krawiec@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. FINANSOWYCH – KWESTOR
mgr Jarosław Woźniak
Tel.: (58) 349 1020
(58) 349 1048
Fax: (58) 520 4009
E-mail: kwestor@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 28.04.2017
Webadmin