Herb GUMed

Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash

Jesteś tutaj: Start > Organizacja uczelni > Senat

Senat

REKTOR
dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw.

PROREKTORZY
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Tomasz Smiatacz
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.

DZIEKANI
prof. dr hab. Andrzej Basiński
dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw.
prof. dr hab. Igor Konieczny
dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego

z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Witold Rzyman
prof. dr hab. Janusz Siebert
prof. dr hab. Michał Woźniak

z Oddziału Stomatologicznego
prof. dr hab. Katarzyna Emerich

z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Marek Wesołowski

z Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
dr hab. Leszek Kalinowski, prof.nadzw.

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Piotr Lass

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
dr hab. Anna Żaczek

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

z Wydziału Lekarskiego
dr Magdalena Jankowska
dr Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska
dr Katarzyna Sznurkowska
dr Sławomir Wójcik

z Oddziału Stomatologicznego
dr Mirosława Pellowska-Piontek

z Wydziału Farmaceutycznego
dr Monika Gajewska
dr Czesława Orlewska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Rita Hansdorfer-Korzon
dr Grzegorz Romanowicz

z jednostek nie wchodzących w skład wydziałów
mgr Anna Kubicka

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mgr Barbara Olszewska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Przewodnicząca USS
Anna Szerwińska

z Wydziału Lekarskiego
Roma Krosnowska
Sandra Maciejewska WL
Anna Ostapko
Dominika Skrońska

z Wydziału Farmaceutycznego
Gabriela Harasim
Anna Nadworska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kamil Mączkowski
Katarzyna Plona

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
lek. Kinga Jaguszewska

oraz:

KANCLERZ
mgr Marek Langowski

KWESTOR
mgr inż. Jarosław Woźniak

DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
mgr inż. Anna Grygorowicz

PRZEDSTAWICIEL NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” GUMed i UCK
Teresa Romejko

Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów