Herb GUMed

Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash

Jesteś tutaj: Start > Organizacja uczelni > Senat

Senat

REKTOR
prof. dr hab. Janusz Moryś

PROREKTORZY
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski
dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw.

DZIEKANI
dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw.
prof. dr hab. Igor Konieczny
prof. dr hab. Piotr Lass
prof. dr hab. Wiesław Sawicki

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego

z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Ewa Jassem
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
prof. dr hab. Grzegorz Raczak
prof. dr hab. Janusz Siebert
prof. dr hab. Michał Woźniak
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

z Oddziału Stomatologicznego
prof. dr hab. Katarzyna Emerich

z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
prof. dr hab. Marek Wesołowski

z Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
dr hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw.

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jarosław Sławek
prof. dr hab. Lidia Wolska

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
prof. dr hab. Jacek Bigda

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

z Wydziału Lekarskiego
dr Maria Dąbrowska-Szponar
dr Tomasz Gorczyński
dr Katarzyna Plata-Nazar
dr Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska

z Oddziału Stomatologicznego
dr Mirosława Pellowska-Piontek

z Wydziału Farmaceutycznego
dr Aleksandra Chmielewska
dr Czesława Orlewska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
dr Marzena Zarzeczna-Baran

z jednostek nie wchodzących w skład wydziałów
mgr Anna Kubicka

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
inż. Mikołaj Burka

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Jacek Feliga
Roma Krosnowska
Anna Nadworska
Anna Ostapko
Natalia Rączka
Adam Sobieraj
Anna Szerwińska
Mateusz Wójcicki

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
mgr Paweł Klikowicz

oraz:

KANCLERZ
mgr Marek Langowski

KWESTOR
mgr inż. Jarosław Woźniak

DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
mgr inż. Anna Grygorowicz

PRZEDSTAWICIEL NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” GUMed i UCK
Teresa Romejko

Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów