Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  > Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Kierownik:
prof. dr hab. med. Maciej Jankowski

maciej.jankowski@gumed.edu.pl

Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 18 28, 349 27 87