Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  > Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE


Rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

2019:
 • Joanna Federowicz, Jarosław Sączewski, Zuzanna Drażba, Paulina Wiśniewska, Maria Gdaniec, Barbara Wicher, Grzegorz Suwińsk, Aleksandra Jalińska. – Synthesis and fluorescence of dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-2-ium-carboxylates: An experimental and TD-DFT comparative study. Dyes and Pigments 161 (2019) 347-359.
2018:
 • Martyna Korcz, FRANCISZEK SĄCZEWSKI, Patrick J. Bednarski, ANITA KORNICKA. – Synthesis, structure, chemical stability, and in vitro cytotoxic properties of novel quinoline-3-carbaldehyde hydrazones bearing a 1,2,4-triazole or benzotriazole moiety. Molecules 2018, 23, 1497.
 • Anna Makowska, Franciszek Sączewski, Patrick J. Bednarski, Jarosław Sączewski and Łukasz Balewski. – Hybrid Molecules Composed of 2,4-Diamino-1,3,5-triazines and-Imino-Coumarins and Coumarins. Synthesis and Cytotoxic Properties. Molecules 2018, 23, 1616.
 • Liliana Mazur, Jarosław Sączewski, Katarzyna N. Jarzembska, Katarzyna Szwarc- Karabyka, Renata Paprocka and Bożena Modzelewska-Banachiewicz – Synthesis, structural characterization and reactivity of new trisubstituted N1-acylamidrazones: solid state and solution studies. CrystEngComm 2018, 20, 4179-4192.

2017:

 • Anita Kornicka, Aleksandra Wasilewska, Jarosław Sączewski, Alan L. Hudson, Konrad Boblewski, Artur Lehmann, Karol Gzella, Mariusz Belka, Franciszek Sączewski, Maria Gdaniec, Apolonia Rybczyńska, Tomasz Bączek. 1-[(Imidazolidin-2-yl) imino]-1H-indoles as new hypotensive agents: synthesis and in vitro and in vivo biological studies Chem Biol. Drug Des. 89 (2017) 400-410.
 • Konrad Boblewski, Artur Lehmann, Aleksandra Marchwińska, Anita Kornicka, Aleksandra Wasilewska, Franciszek Sączewski and Apolonia Rybczyńska. Comparison of the effects of marsanidine derivayives on rat cardiovascular system Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 74 (2017) 579-586.
 • Joanna Raczak-Gutknecht, Teresa Frąckowiak, Antoni Nasal, Anita Kornicka, Franciszek Sączewski, and Roman Kaliszan. Are Alpha-2D Adrenoceptor Subtypes Involved in Rat Mydriasis Evoked by New Imidazoline derivatives: Marsanidine and 7-Methymarsanidine? Dose-Response: 9 (2017) 1-9.
 • Joanna Raczek-Gutknecht, Antoni Nasal,Teresa Frąckowiak, Anita Kornicka, Franciszek Sączewski, Renata Wawrzyniak, Łukasz Kubik, Roman Kaliszan. Comparative pharmacodynamic analysis of imidazoline compounds using rat model of ocular mydriasis with a test of quantitative structure-activity relationships Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 144 (2017) 122-128.
 • Łukasz Balewski, Maria Gdaniec, Jarosław Sączewski , Barbara Wicher, Franciszek Sączewski. Copper(II)-assisted hydrolysis of cyclic ureas: Transformation of1-(pyridin-2-yl)-2,3,7,8-tetrahydro-1H-imidazo[2,1-b][1,3,5]triazepin-5(6H)-ones into N1-[1-(pyridin-2-yl)imidazolidin-2-ylidene]-ethane-1,2-diamine ligands. Inorganica Chimica Acta 467 (2017) 287–296.
 • Jarosław Sączewski, Joanna Federowicz, Maria Gdaniec, Paulina Wiśniewska, Emilia Sieniawska, Zuzanna Drożba, Justyna Rzewnicka, and Łukasz Balewski.The Elusive Paal-Knorr Intermediates in the Trofimov Synthesis of Pyrroles: Experimental and Theoretical Studies. J. Org. Chem. 82 (2017) 9737-9743.
 • Franciszek Sączewski, Maria Gdaniec and Krzysztof Data. A new imidazoline-containing Bunte salt: synthesis, molecular and elektronic structure. Heterocycl. Commun. 83 (2017) 359-363.
 • Monika Kukowska, Amino acid or peptide conjugates of acridine/acridone and quinoline/quinolone-containing drugs. A critical examination of their clinical effectiveness within a twenty-year timeframe in antitumor chemotherapy and treatment of infectious diseases. Eur J. Pharm. Sci. 109 (2017) 587-615.
 • Anita Kornicka, Franciszek Sączewski, Patrick J. Bednarski, Martyna Korcz, Piotr Szumalas, Ewa Romejko, Aneta Sakowicz, Łukasz Sitek and Monika Wojciechowska, Synthesis and Preliminary Cytotoxicity Studies of 1-[1-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)-1H-indazol-3-yl]-3-phenylurea and 3-phenylthiourea Derivatives. Medicinal Chemistry, 13 (2017) 616-624.

2016:

 • Jarosław Sączewski, Joanna Federowicz, Anna Kędzia, Marta Ziółkowska-Klinkosz and Aleksandra Jalińska Synthesis and Antifungal Activity of Some 4,6-Dimethylisoxazolo[3,4-b]piridin-3(1H)-one Derivatives Medicinal Chemistry, 12 (2016),640-647.
 • Marek T. Konieczny, Anita Bułakowska, Danuta Pirska, Wojciech Konieczny, Andrzej Składanowski, Michał Sabisz, Marek Wojciechowski, and Krzysztof Lamke Influence of S-Oxidation on Cytotoxic Activity of Oxathiole-Fused Chalcones Chem Biol Drug
 • Konrad Boblewski, Artur Lehmann, Franciszek Sączewski, Jarosłwa Sączewski, Anita Kornicka, Aleksandra Marchwińska, Apolonia Rybczyńska Circulatory effect of TCS-80, a new imidazoline compound, in ratsPharmacolgical Reports 68 (2016) 715-719
 • Franciszek Sączewski, Maria Gdaniec and Weronika Mazalon Polymeric (anion-pi)n interactions in crystals of 2-(2,4,6-trioxo-[1,3,5]triazinan-1-yl)ethylammonium iodide Heterocycl. Commun. 2016; 22(5): 281-285
 • J. Sączewski, Alan Hudson, Mika Scheinin, A. Wasilewska, F. Sączewski, A. Rybczyńska, Mehnaz Ferdousi, Jonne M. Laurila, K. Boblewski, A. Lehmann, Helena Watts, Daqing Ma Transfer of SAR information from hypotensive indazole to indole derivatives acting at alfa-adrenergic receptors: In vitro and vivo studies European Journal of Medicinal Chemistry 115 (2016) 406-415
 • Lucjan Strekowski, Jarosław Sączewski, Elizabeth A. Raux, Nilmi T. Fernando, Jeff Klenc, Shirish Paranjpe, Aldona Raszkiewicz, Ava L. Blake, Adam J. Ehalt, Samuel Barnes, Timothy C. Baranowski, Shannon M. Sullivan, Grzegorz Sałata and Andrzej J. Bojarski Synthesis and Structure-Activity Relationship Analysis of 5HT7 Receptor Antagonists: Piperazin-1-yl Substituted Unfused Heterobiaryls Molecules 2016, 21,433;doi: 10.3390/molecules21040433
 • Franciszek Sączewski, Anita Kornicka and Łukasz Balewski Imidazoline scaffold in medicinal chemistry: a patent review (2012-2015) Expert Opin. Ther. Pat. 26,(9),(2016) 1031-1048

2015:
 • Marek T. Konieczny, Anita Bułakowska, D. Pirska, W. Konieczny, A. Składanowski, M. Sabisz, M. Wojciechowski, K. Lemke, A. Pieczykolan, W. Stróżek Structural factors affecting affinity of cytotoxic oxathiole-fused chalcones toward tubulinEur. J. Med. Chem. 2015; vol. 89, s. 733-742
 • Lucjan Strekowski, Jianguo Zhang, Jarosław Sączewski, and Ewa Wolińska Synthesis of quinolines and acridines by the reaction of 2-(perfluoroalkyl) anilines with lithium and Grignard reagents. Heterocycl. Commun. 2015; 21(3):145-151
 • Franciszek Sączewski, Aleksandra Wasilewska, Alan L. Hudson, Mehnaz Ferdousi, Apolonia Rybczyńska, Konrad Boblewski and Artur Lehmann 1-[(imidazolin-2-yl) amino]indoline and 1-[(imidazolin-2-yl) amino]1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives: new insights into their circulatory activities Acta Poloniae Pharmaceutica-Drud Research,Vol.72No. 2pp. 277-287,2015
 • J. Sączewski, J. Federowicz, M. Korcz, F. Sączewski, B. Wicher, M. Gdaniec, A. Konopacka Experimental and theoretical studies on the tautomerism and reactivity of isoxazolo[3,4-b]quinolin-3(1H)-ones Tetrahedron 71(2015) 8975-8984 Lucjan Strekowski, Jianguo Zhang, Jarosław Sączewski, and Ewa Wolińska Acridine Synthesis by the Reaction of 2-(Perfluoroalkyl) aniline with ortho-Alkyl-Substituted Aromatic Grignard Reagent:Mechanistic StudiesAust.J.Chem.2015, 68,196-202
 • Anita Bułakowska, Marek T. Konieczny Synthesis of vinyl sulfones by ring opening of 4,4-dioxo-2,3-dihydrobenzo [b] [1,4]oxathiines and therir in situ reactions with nucleophilic or electrophilic agentsJ. Heterocyclic Chem. 2015; vol. 52, nr 2, s. 440-444
 • Mehnaz Ferdousi, Maggie Lalies, Aleksandra Wasilewska, Franciszek Sączewski, Alan Hudson The effect of 7- fluoro-marsanidine, a novel alpha2-adrenoceptor agonist, on extracellular noradrenaline in rat frontal cortex: A microdialysis study Neuroscience letters 590(2015)47-51

2014:

 • Marek T. Konieczny, Anita Bułakowska, D. Pirska, W. Konieczny, A. Składanowski, M. Sabisz, M. Wojciechowski, K. Lemke, A. Pieczykolan, W. Stróżek Structural factors affecting affinity of cytotoxic oxathiole-fused chalcones toward tubulinEur. J. Med. Chem. 2015; vol. 89, s. 733-742
 • Lucjan Strekowski, Jianguo Zhang, Jarosław Sączewski, and Ewa Wolińska Synthesis of quinolines and acridines by the reaction of 2-(perfluoroalkyl) anilines with lithium and Grignard reagents. Heterocycl. Commun. 2015; 21(3):145-151
 • Franciszek Sączewski, Aleksandra Wasilewska, Alan L. Hudson, Mehnaz Ferdousi, Apolonia Rybczyńska, Konrad Boblewski and Artur Lehmann 1-[(imidazolin-2-yl) amino]indoline and 1-[(imidazolin-2-yl) amino]1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives: new insights into their circulatory activities Acta Poloniae Pharmaceutica-Drud Research,Vol.72No. 2pp. 277-287,2015
 • J. Sączewski, J. Federowicz, M. Korcz, F. Sączewski, B. Wicher, M. Gdaniec, A. Konopacka Experimental and theoretical studies on the tautomerism and reactivity of isoxazolo[3,4-b]quinolin-3(1H)-ones Tetrahedron 71(2015) 8975-8984
 • Lucjan Strekowski, Jianguo Zhang, Jarosław Sączewski, and Ewa Wolińska Acridine Synthesis by the Reaction of 2-(Perfluoroalkyl) aniline with ortho-Alkyl-Substituted Aromatic Grignard Reagent:Mechanistic StudiesAust.J.Chem.2015, 68,196-202
 • Anita Bułakowska, Marek T. Konieczny Synthesis of vinyl sulfones by ring opening of 4,4-dioxo-2,3-dihydrobenzo [b] [1,4]oxathiines and therir in situ reactions with nucleophilic or electrophilic agentsJ. Heterocyclic Chem. 2015; vol. 52, nr 2, s. 440-444
 • Mehnaz Ferdousi, Maggie Lalies, Aleksandra Wasilewska, Franciszek Sączewski, Alan Hudson The effect of 7- fluoro-marsanidine, a novel alpha2-adrenoceptor agonist, on extracellular noradrenaline in rat frontal cortex: A microdialysis study Neuroscience letters 590(2015)47-51
 • Łukasz Balewski, Franciszek Sączewski, Patrick J. Bednarski, Maria Gdaniec, Ewa Borys, and Anna Makowska, Structural Diversity of Copper(II) Complexes with N-(2-Pyridyl)Imidazolidin-2-Ones(Thiones) and Their in Vitro Antitumor Activity. Molecules 19(10), 2014, 17026-17051;
 • Jarosław Sączewski, Anna Kędzia and Aleksandra Jalińska, New derivatives of 4,6-dimethylisoxazolo[3,4-b]pyridin-3(1H)-one: synthesis, tautomerism, electronic structure and antibacterial activity Heterocycl. Commun, 20 (2014) 215-223

2013:
 • Franciszek Sączewski, Łukasz Balewski, Biological activities of guanidine compounds, 2008-2012 update, Expert Opin. Ther. Patents 2013 23(8)
 • Jianguo Zhang, Jarosław Sączewski, Ewa Wolińska and Lucjan Strekowski,Facile synthetic entry into rotationally restricted 9-arylacridines, Heterocycl. Commun. 2013; 19(4): 245-247
 • Jarosław Sączewski, Krzysztof Hinc, Michał Obuchowski, and Maria Gdaniec, The Tandem Mannich-Electrophilic Amination Reaction: a Versatile Platform for Fluorescent Probing and LabelingChem. Eur. J. 2013, 19, 11531-11535
 • Łukasz Balewski, Franciszek Sączewski, Maria Gdaniec,Patrick J. Bednarski and Izabela Jara,Synthesis of N-(2-pyridyl)imidazolidin-2-ones and 1-(2-pyridyl)-2,3,7,8-tetrahydro-1H-imidazo[2,1-b][1,3,5]triazepin-5(6H)-ones with potential biological activities Heterocycl.Commun.2013; 19(5):331-341
 • M. Wróblewska, J. Kasprzyk, F. Sączewski, A. Kornicka, K. Boblewski, A. Lehmann, A. Rybczyńska, Marsanidine and 7-Me-marsanidine, the new hypotensive imidazolines augment sodium and urine excretion in rats_ Pharmacological Reports, 2013, 85, 1025-1032_
 • Jianguo Zhang, Jarosław Sączewski and Lucjan Strekowski, Synthesis of 9-(Cn-1 F2n-1)-substituted acridine by the re action of 2-(CnF2n+1)-substituted aniline with ortho-methyl-substituted aromatic Grignard reagentHeterocycl. Commun. 2013;19(5):357-361
2012:
 • J. Sączewski, A. Hudson, M. Scheinin, A. Rybczyńska, D. Ma, F. Sączewski, S. Laird, J. M. Laurila, K. Boblewski, A. Lehmann, J. Gu, H. Watts, *Synthesis and biological activities of 2-[(heteroaryl)methyl]imidazolines, Bioorganic&Medicinal Chemistry 20,108-116,2012.
 • Anita Kornicka and Maria Gdaniec Synthesis, Structure of Zwitterionic 2-Amino-N’(imidazolidin2-ylidene) benzohydrazides, and Their transformation into 3-(Imidazolidin-2-ylideneamino)quinazolin-4(1H)-one Derivatives J. Heterocyclic Chem. ,49, 1332 2012.
 • J.Sączewski and Maria Gdaniec, Synthesis and molecular structure of (Z) – 1H- purin-6-ylideneaminooxysulfonic acid: a possible secondary metabolite of adenine Heterocycl. Commun. 18, 109-112, 2012.
 • B. Modzelewska-Banachiewicz, R. Paprocka, L. Mazur, J. Sączewski, J. Kutkowska, D. K. Stępień, M. Cyrański,Experimental and theoretical study on the reaction of N3-phenyl-(pyridin-2-yl)carbohydrazonamide with itaconic anhydride, Journal of Molecular Structure. 1022, 211-219, 2012.
 • J. Sączewski, A. Hudson, S. Laird, A. Rybczyńska, K. Boblewski, A. Lehmann, D. Ma, M. Maze, H. Watts, M. Gdaniec, N-(Imidazolidin-2-ylidene)-1-arylmethanamine Oxides: Synthesis, Structure and Pharmacological Evaluation, Arch. Pharm. Chem. Life. Sci. 345, 33-42, 2012.
2011:
 • A. Wasilewska, F. Sączewski, M. Gdaniec, A. Makowska, P. J. Bednarski, Synthesis of highly functionalized tetrahydropyridines with potential biological activity, ARKIVOC (x) 160-181, 2011.
 • J. Sączewski, M. Gdaniec, P. J. Bednarski, A. Makowska, Synthesis of aza-aromatic hydroxylamine-O-sulfonates and their application to tandem nucleophilic addition-electrophilic 5-endo-trig cyclization, Tetrahedron 67, 3612-3618, 2011.
 • E. Pomarnacka, A. Kornicka, A. Kuchnio, M. Heinrichs, R. Grünert, M. Gdaniec, P.J. Bednarski, Synthesis, Cytotoxicity Testing, and Structure-Activity Relationships of Novel 6-Chloro-7-(4-phenylimino-4H-3,1- benzoxazin-2-yl)-3-(substituted)-1,4,2-benzodithiazine 1,1-dioxides, Arch. Pharm. Chem. Life. Sci. 344, 431-441, 2011.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, A. L. Hudson, S. Laird, M. Scheinin, J. M. Laurila, A. Rybczyńska, K. Boblewski, A. Lehmann, M. Gdaniec, 3-[(Imidazolidin-2-yl)imino]indazole ligands with selectivity for the alpha2-adrenoceptor compared to the imidazoline I1 receptor, Bioorganic&Medicinal Chemistry 19, 321-329, 2011.
2010:
 • A. Wasilewska, F. Sączewski, M. Gdaniec, 5-Methyl-3,6,7,8a-tetrahydro-2H-diimidazol[1,2-c:1΄,2΄-e]pyrido [1,2-a] [1,3,5]triazin-5-ium iodide, Acta Cryst. E66, o1486, 2010.
 • E. Raux, J. Klenc, A. Blake, J. Sączewski, L. Strekowski, Conjugate Addition of Nucleophiles to the Vinyl Function of 2-Chloro-4-vinylpyrimidine Derivatives, Molecules 15, 1973-1984; doi:10.3390/molecules 15031973, 2010.
 • F. Sączewski, A. Kuchnio, M. Samsel, M. Sobocka, A. Kiedrowska, K. Lisewska, J. Sączewski, M. Gdaniec, P. J. Bednarski, Synthesis of Novel Aryl(heteroaryl)sulfonyl Ureas of Possible Biological Interest, Molecules 15, 1113-1126; doi:10.3390/molecules 15031113, 2010.
 • J. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis of Heterocycles by Intramolecular Nucleophilic Substitution at an Electron-Deficient sp2 Nitrogen Atom, Eur. J. Org. Chem. 2387-2394, 2010.
 • Z. Brzozowski, J. Sławiński, F. Sączewski, A. Innocenti, C. T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors: Synthesis and inhibition of the human cytosolic isozymes I and II and transmembrane isozymes IX, XII (cancer-associated) and XIV with 4—substituted 3-pyridinesulfonamides, European Journal of Medicinal Chemistry xxx , 1-9, 2010.

2009:
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, T. Sanchez, N. Neamati, Synthesis and anti-HIV-1 integrase activities of 3-aroyl-2,3-dihydro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazines, European Jouranal of Medicinal Chemistry 44, 190-196, 2009.
 • E. Pomarnacka, A. Kornicka, P. J. Bednarski, A. Charkiewicz, Syntheses of N,S-substituted 4-Chloro-2-mercapto-5-methylbenzene- sulfonamide derivatives with Potential Biological Activity, Polish J. Chem. 83, 65-73, 2009.
 • J. Sączewski, A. L. Hudson, A. Rybczyńska, 2-[(Arylmetoxy)imino]imidazolidines with potential biological activities, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research vol. 66 No. 6 pp. 671-679, 2009.
 • A. Kornicka, P. J. Bednarski, Reaction of 2-Chloro-4,5-dihydroimidazole with 1-Aminobenzimidazoles: Synthesis of Novel Fused Heterocyclic Ring System, Polish J. Chem. 83, 693-696, 2009.
 • J. Sączewski, M. Gdaniec, The structure and theoretical study of 4-dimethylaminopyridinium N-(arylsulfonyl)carbamoylides, Journal of Molecular Structure 921, 13-17, 2009.
 • A. Kornicka, A. L. Hudson, P. J. Bednarski, Synthesis and biological activity of some 2-imidazolinylhydrazone derivatives, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research Vol. 66 No. 5 pp. 523-534, 2009.
 • J. Sączewski, A. Paluchowska, J. Klenc, E. Raux, S. Barnes, S. Sullivan, B. Duszyńska, A. J. Bojarski, L. Strekowski, Synthesis of 4-Substituted 2-(4-Methylpiperazino)pyrimidines and Quinazoline Analogs as Serotonin 5-HT2A Receptor Ligands, J. Heterocyclic Chem. 46, 1259, 2009.
 • Sączewski Franciszek, Balewski Łukasz, Biological activities of guanidine compounds.Expert Opin Ther Pat. 2009, 19(10):1417-48.
2008:
 • Z. Brzozowski, J. Sławiński, F. Sączewski, T. Sanchez, N. Neamati, Synthesis, anti-HIV-1 integrase and cytotoxic activities of 4-chloro-N-(4-oxopyrymidin-2-yl)-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives, Eur. J. Med. Chem. 43, 1188-1198, 2008.
 • E. Pomarnacka, M. Maruszak, K. Langowska, P. Reszka, P. J. Bednarski, Synthesis and cytotoxicity testing of novel 2-(3-substituted-6-chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazin-7-yl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinones, Arch. Pharm. Life Sci. 341, 485-490, 2008.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, Rings containing silicon to lead (Comprehensive Heterocyclic Chemistry III), 2008.
 • J. Sączewski, M. Gdaniec, Regioselective reaction of 2-hydroxyliminoimidazolidine-O-sulfonate with benzyl bromides, Pol. J. Chem. 82, 2107-2113, 2008.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, A. Rybczyńska, A. L. Hudson, S. S. Miao, M. Gdaniec, K. Boblewski, A. Lehmann, 1-[(imidazolidin-2-yl)imino]indazole. Highly α2/I1 selective agonist, X-ray structure and biological activity, J. Med. Chem. 51, 3599-3608, 2008.
 • F. Sączewski, A. Stencel, A. M. Bieńczak, K. A. Langowska, M. Michaelis, W. Werel, R. Hałasa, P. Reszka, P. J. Bednarski, Structure – activity relationships of novel heteroaryl-acrylonitriles as cytotoxic and antibacterial agents, Eur. J. Med. Chem. 43, 1847-1857, 2008.
 • F. Sączewski, A. Innocenti, J. Sławiński, A. Kornicka, Z. Brzozowski, E. Pomarnacka, A. Scozzafava, C. Temperini, C. T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors: inhibition of human cytosolic isozymes I and II and tumor-associated isozymes IX and XII with S-substituted 4-chloro-2-2mercapto-5-methyl-benzenesulfonamides, Bioorg. Med. Chem. 16, 3933-3940, 2008.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, Syntheses of potasium 1,1-dioxopyrido[4,3-e]-1,4,2-dithiazine-3-thiolate and its application to the synthesis of novel sulfonamides with potential biological activity, J. Heterocyclic Chem. 45, 1407-1413, 2008.
 • F. Sączewski, M. Maruszak, P. J. Bednarski, Synthesis and cytotoxic activity of imidazo[1,2-a]-1,3,5-triazine analogues of 6-mercaptopurine, Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 341, 121-125, 2008.
2007:
 • M. Gdaniec, F. Sączewski, Z. Brzozowski, N-amidinio-3,5,5-trimethyl-2-pyrazoline-1-carboxamidine chloride (BPC-151), an oral hypoglycaemic agent, Acta Cryst. 63, 124-125, 2007.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, Synthesis of (3-amino-7-chloro-8-methyl-1,1-dioxo-4H-1,5,2-benzo[f]dithiazepin-4-ylidene)acetic acid derivatives as potential antitumor agents, Pol. J. Chem. 81, 2133-2142, 2007.
 • M. Gdaniec, J. Sączewski, F. Sączewski, 2-amino-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium 7,8-dihydroimidazo[1,2-c][1,3,5]thiadiazine-2,4(6H)-dithione(1-) dimethyl-formamide disolvate, Acta. Cyst. 63, 3329, 2007.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, P. J. Bednarski, R. Grünert, M. Gdaniec, Synthesis, structural characterization, and in vitro antitumor activity of novel N-(6-chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazin-3-yl)arylsulfonamides, Bioorg. Med. Chem. 15, 2560-2572, 2007.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, Synthesis of novel 3-amino-2-(4-chloro-2-mercaptobenzenesulfonyl)guanidine derivatives as potential antitumor agents,Eur. J. Med. Chem. 42, 1218-1225, 2007.
 • F. Sączewski, E. Dziemidowicz-Borys, P. J. Bednarski, M. Gdaniec, Synthesis, crystal structure, cytotoxic and superoxide dismutase activities of copper(II) complexes of N-(4,5-dihydroimidazol-2-yl)azoles, Arch. Pharm. Chem. Life. Sci. 340, 333-338, 2007.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, Synthesis and anti-HIV activity of N-(3-Amino-3,4-dihydro-4-oxopyrymidin-2-yl)-4-chloro-2-mercapto-5-methyl-benzenesulfonamide derivatives, J. Heterocyclic Chem. 44, 261-267, 2007.
 • J. Sączewski, M. Gdaniec, First tandem nucleophilic addition-elektrophilic amination reaction of Eschenmoser’s salts: synthesis of cyclic and spiro-fused hydrazonium salts, Tetrahedron Letters 48, 7624-7627, 2007.
2006:
 • Z. Brzozowski, J. Sławiński, Synthesis of N,S-substituted 4-chloro-2-mercapto-5-methylbenzesulfonamide derivatives as potential anti-HIV agents, Pol. J. Chem. 80, 1807-1815,* 2006*.
 • J. Sławiński, Synthesis of novel 4-chloro-5-methyl-2-(R-thio)-N-(2,3-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-ylidene)benzenesulfonamide derivatives, Pol. J. Chem. 80, 1503-1511, 2006.
 • F. Sączewski, A. Innocenti, Z. Brzozowski, J. Sławiński, E. Pomarnacka, A. Kornicka, A. Sozzafava, C. T. Supuran, Carbonic anhydrae inhibitors. Selective inhibition of human tumor –associated isozymes IX and XII and cytosolic isozymes I and II with substituted-2-mercaptobenzenesulfonamides, J. Enz. Inhibit. Med. Chem. 21(5), 563-568, 2006.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, Z. Brzozowski, 4-dimethylaminopyrydinium carbamolides as stable and non-hazardous substitutes of arylsulfonyl and heteroaryl isocyanates, Green Chem. 8, 647- 656, 2006.
 • E. Pomarnacka, P. J. Bednarski, P. Reszka, E. Dziemidowicz-Borys, A. Bieńczak, W. Werel, R. Hałasa, Synthesis and biological activity of new 2-amino-8-chloro-5,5-dioxo[1,2,4]triazolo[2,3-b][1,4,2]benzodithiazines, Eur. J. Med. Chem. 41, 633-639, 2006.
 • F. Sączewski, A. Bułakowska, Synthesis, structure and anti cancer activity of novel alkenyl-1,3,5-triazine derivatives, Eur. J. Med. Chem. 41, 611-615, 2006.
 • E. Pomarnacka, P. J. Bednarski, R. Grünert, Z. Brzozowski, J. Lach, Synthesis and in vitro cytotoxic activity of novel 6-chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazin-3-ylhydrazine derivatives, Pol. J. Chem. 80, 429-438, 2006.
 • F. Sączewski, A. Bułakowska, P. Bednarski, R. Grünert, Synthesis, structure and anticancer activity of novel 2,4-diamino-1,3,5-triazine derivatives, Eur. J. Med. Chem. 41, 219-225, 2006.
 • F. Sączewski, J. Sławiński, A. Kornicka, Z. Brzozowski, E. Pomarnacka, A. Innocenti, A. Scozzafava, C. T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of the cytosolic human isozymes I and II, and the transmembrane, tumor-associated isozymes IX and XII with substituted aromatic sulfonamides activatable in hypoxic tumors. Bioorg. Med. Chem. 16, 4846-4851, 2006.
 • J. Sławiński, Z. Brzozowski, Synthesis and in vitro antitumor activity of novel series 2-benzylthio-4-chlorobenzenesulfonamide derivatives, Eur. J. Med. Chem. 41, 1180-1189, 2006.
 • F. Sączewski, E. Dziemidowicz-Borys, P. J. Bednarski, R. Grünert, M. Gdaniec, P. Tabin, Synthesis, crystal structure and biological activities of copper(II) complexes with chelating bidentate 2-substituted benzimidazole ligands, J. Inorganic. Biochem. 100, 1389-1398, 2006.
 • A. Kornicka, F. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis, structure and transformations of 2-iminoimidazolidines into novel fused heterocyclic ring systems, Heterocycles Vol. 68, No. 4, 687-699, 2006.
 • F. Sączewski, P. Tabin, R. J. Tyacke, A. Maconie, J. Sączewski, a. Kornicka, D. J. Nutt, A. L. Hudson, 2-(4,5-dihydroimidazol-2-yl)benzimidazoles as highly selective imidazoline I2/adrenergic α2 receptor ligands, Bioorg. Med. Chem. Lett. 14, 6679-6685, 2006.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, N. Neamati, Synthesis and HIV-1 activity of a novel Series of 1,4,2-benzodithiazine-dioxides8, Bioorg. Med. Chem. Lett. 16, 5298-5302, 2006.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, N. Neamati, Synthesis, antitumor and anti-HIV activities of benzodithiazine-dioxides, Bioorg, Med. Chem, 14, 2985-2993, 2006.
 • J. Sączewski, Z. Brzozowski, F. Sączewski, P. J. Bednarski, M. Liebeke, M. Gdaniec, Synthesis and in vitro anti-tumor activity of N-{1-[(3-thioxo-5,6-dihydroimidazo [2,1-c][1,2,4]thiadiazol-7-ylthio)thiocarbonyl]-2-imidazolidene}arylsulfonamides, Bioorg. Med. Chem. Letters 16, 3663-3667, 2006.
 • J. Sławiński, Z. Brzozowski, Synthesis and in vitro antitumor activity of novel series 2-benzylthio-4-chlorobenzenesulfonamide derivatives, Eur. J. Med. Chem. 41, 1180-1189, 2006.
2005:
 • F. Sączewski,Functions containing an iminocarbonyl group and any elements other than a halogen or chalcogen, Elsevier Ltd. Vol.6
 • F. Sączewski, A. Bułakowska, Synthesis of 2,4-diamino-1,3,5-triazine analogues of methotrexate with potential antitumor activity, Pol. J. Chem. 79, 739-748, 2005.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, Synthesis of 8-chloro-5,5-dioxo[1,2,4]triazolo[4,3-b][1,4,2]benzodithiazine derivatives with potential anticancer and anti-HIV-1 activities, Pol. J. Chem. 79, 1659-1666, 2005.
 • F. Sączewski, E. Kobierska, R. J. Tyacke, A. L. Hudson, D. J. Nutt, M. Gdaniec, Synthesis of 2,3,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[2,1-b][1,3,5]benzotriazepines and their oxidative ring contraction into 1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-benzimidazoles, Il Farmaco 60, 127-134, 2005.
 • J. Sączewski, M. Gdaniec, Z. Brzozowski, Unexpected formation of N-(4-cyano-2-phenyloxazol-5-yl)benzamide from benzoyl cyanide. Evidence for sulfonate-assisted rearrangement of benzozyl cyanide into benzoyl isocyanide, Pol. J. Chem. 79, 1889-1894, 2005.
 • A. Kornicka, F. Sączewski, J. Petrusewicz, A. Rejdych, R. J. Tyacke, A. L. Hudson, D. J. Nutt, Synthesis and biological activities of novel 1,2,3,5-tetrahydroimidazo [2,1-b]quinazoline derivatives, Pol. J. Chem. 79, 89-100, 2005.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, M. Gdaniec, Transformation of o-amidinylhydroxy-lamine into benzothiazoles via iminocarbonyl sulfenamides, Pol. J. Chem. 79, 115-120, 2005.
 • A. Frontera, F. Sączewski, M. Gdaniec, E. Dziemidowicz-Borys, A. Kurland, P. M. Deyá, D. Quiñonero, C. Garau, Anion-π interactions In cyanuric acids: a combined crystallographic and computational study, Chem. Eur. J. 11, 6560-6567, 2005.
 • S. Krawczyk, M. Gdaniec, F. Sączewski, 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, Acta Cyst. E61, 04185-04187, 2005.
 • J. Sławiński, M. Gdaniec, Synthesis, molecular structure, and in vitro antitumor activity of new 4-chloro-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives, Eur. J. Med. Chem. 40, 377-389, 2005.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, Synthesis of a novel series of 6-chloro-1,4,2-benzodi-thiazine 1,1-dioxide derivatives with potential biological activity. Heterocyclic Chem. 42, 1297-1303, 2005.
2004:
 • Z. Brzozowski, J. Slawiński, Syntheses of 1-(Phenylsulfonyl)-(1H, 3H)-imidazol-2-one dderivatives with potential biological activity, Pol. J. Chem. 78, 547-551, 2004.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, M. Gdaniec, R. Hałasa, W. Werel, First stable O-Amidynylhydroxylamines and their transformations into sulfenamides by intramolecular 1,5-O→S amine migration, Eur. J. Org. Chem. 3511-3516, 2004.
 • J. Sączewski, Z. Brzozowski, M. Gdaniec, Synthesis of 2,3-dihydroimidazo[1,2-a] pyrimidin-5(1H)-ones by the domino Michael addition retro-ene reaction of 2-alkoxyiminoimidazolidines and acetylene carboxylates, Tetrahedron 61, 5303-5309, 2005.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, T. Sanchez, Ch. L. Kuo, M. Gdaniec, N.Neamati, Synthesis, antiviral, and anti-HiV-1 intergrase activities of 3-aroyl-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazines, Bioorg. Med. Chem. 12, 3663-3672, 2004.
 • E. Pomarnacka, P. J. Bednarski, R Grünert, P. Reszka, Synthesis and anticancer activity of novel 2-amino-4-(4-phenylpiperazino)-1,3,5-triazine derivatives, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. Vol. 61, 461-467, 2004.
 • J. Sławiński, P.J. Bednarski, P. Reszka, Syntheses and in vitro antitumor activity of 3-Amino-N-(4-chlorobenzenesulfonyl)quanidine derivatives containing N’-arylidene moiety, Pol. J. Chem. 78, 369-379, 2004.
2003:
 • F. Sączewski,. E. Kobierska, J. Petrusewicz, A. Gendzwiłł, M. Gdaniec, Synthesis and structure of novel 2,3,5,6-tetrahydro-1H-imidazo[2,1-b][1,3,5]benzotriazepines with vasocontractile activity in rabbit aortic rings, Il Farmaco 58, 1171-1178, 2003.
 • F. Sączewski, J. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis, molecular structure and applications of 2-hydroxylamino-4,5-dihydroimidazolium-O-sulfonate to the Synthesis of Novel Heterocyclic Ring Systems, J. Org. Chem. 68, 4791-4796, 2003.
 • J. Sławiński, Synthesis of a new series of 4-chloro-2-mercapto-5-methylbenzene sulfonamide derivatives with potential antitumor activity, Eur. J. Med. Chem. 39, 179-188, 2003.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis, structural characterization and in vitro antitumor activity of novel 6-chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazine derivatives, Bioorg. Med. Chem. 11, 3673-3681, 2003.
 • M. Gdaniec, F. Sączewski, Z. Brzozowski, 2-Amino-6-(1-imidazolylmethyl)-4-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolin-1-yl)-1,3,5-triazine and 2-amino-6-(1-benzimidazolylmethyl)-4-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolin-1-yl)-1,3,5-triazine hemihydrate, Acta Cryst. C. 59, 0696-0699, 2003.
 • F. Sączewski, J. Sączewski, Applications of 2-chloro-4,5-dihydroimidazole in heterocyclic and medicinal chemistry, Heterocycl. Chem. 9, 19-31, 2003.
 • R. J. Tyacke, F. Sączewski, P. Tabin, J. Sączewski, D. J. Nutt, A. L. Hudson, Initial evaluation of novel selective ligands for imidazoline I2 receptors in rat whole brain, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1009, 357-360, 2003.
 • J. Sławiński, P. Bednarski, R. Grünert, P. Reszka, Syntheses of a new series of N-Amino-N’-(benzenensulphonyl)guanidine derivatives with potential antitumor activity, Pol. J. Chem. 77, 53-64, 2003.
 • E. Pomarnacka, M. Gdaniec, Synthesis and anticancer activity of 2-amino-8-chloro-5,5-dioxo[1,2,4]triazolo[2,3-b][1,4,2]benzenodithiazine derivatives, Bioorg. Med. Chem. 11, 1259-1267, 2003.
 • E. Pomarnacka, I. Kozlarska-Kedra, Synthesis of 1-(6chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzenodithiazin-3-yl)semicarbazides and their transformation into 4-chloro-2-mercapto-N-(4,5-dihydro-5-oxo-4-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)benzenesulfonamides as potential anticancer and anti-HIV agents, Il Farmaco 58, 423-429, 2003.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis, structural characterization and in vitro antitumor activity of 4-dimethylaminopyridinium (6-chloro-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazin-3-yl)methanides, Eur. J. Med. Chem. 38, 991-999, 2003.
 • F. Sączewski, E. Kobierska, J. Petrusewicz, A. Gendźwiłł, M. Gdaniec, Acid assisted reactions of 1,2-dihydro-2-(4,5-dihydroimidazol-2-yl)phthalazin-1-ol with aryl(heteroaryl)metyl ketones, Heterocycles Vol. 60, 571-581, 2003.
 • F. Sączewski, A. L. Hudson, R. J. Tyacke, D. J. Nutt, J. Man, P. Tabin, J. Sączewski, 2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)indazole (indazim) derivatives as selective I2 imidazoline receptor ligands, Eur. J. Pharm. Sci. 20, 201-208, 2003.
2002:
 • J. Sławiński, Syntheses of N-Aryl-N’-(4-chloro-2-alkylthio-5-methylbenzenesulphonyl)guanidines with potential biological activity, Pol. J. Chem. 76, 937-944, 2002.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, A New Type of Mixed Anhydride and Its Applications to the Synthesis of 7-Substituted 8-Chloro-5,5-dioxoimidazol[1,2-b][1,4,2]benzenodithiazines with in Vitro AntitumorActivity, J. Med. Chem. 45, 430-437, 2002.
 • D. Siluk, R. Kaliszan, P. Haber, j. Petrusewicz, Z. Brzozowski, G. Sut, Antiaggregatory activity of hypoglycaemic sulphonylureas, Diabetologia 45, 1034-1037, 2002.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, Synthesis and antitumor activity of novel 2-amino-4-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolino)-1,3,5-triazine derivatives, Eur. J. Med. Chem. 37, 709-720, 2002.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis, molecular structure and anticancer activity of 1-allyl-3-amino-2-(4-chloro-2-mercaptobenzenesulphonyl) guanidine derivatives, Eur. J. Med. Chem. 37, 285-293, 2002.
 • F. Sączewski, A. Bułakowska, M. Gdaniec, 2-Chloro-4,5-dihydroimidazole, Part X [1]. Revisiting router to N-heteroarylimidazolidin-2-ones, _J. Heterocyclic Chem. 39, 911-915, 2002.
2001:
 • E. Pomarnacka, A. Kornicka, Synthesis and in vitro anticancer and anti-HIV evaluation of new 2-mercaptobenzenesulfonamides, Il Farmaco 56, 571-577, 2001.
 • E. Pomarnacka, A. Kornicka, F. Sączewski, A facile synthesis and chemical properties of 3,4-dihydro-2H-1,5,2-benzo[f]dithiazepin-3-ones with potential anticancer activity, Heterocycles Vol.55, no. 4, 753-761, 2001.
 • J. Sławiński, Syntheses and Some Reactions of 3-Amino-6-choro-7-methyl-1,1-dioxo-1,4,2-benzodithiazine, Pol. J. Chem. 75, 1309-1316, 2001.
 • Cz. Wójcikowski, Z. Brzozowski, Polski wkład w kliniczne zastosowanie pochodnych sulfonylomocznika, Diabetologia Praktyczna, tom. 2, supl. B, 1-8, 2001.
2000:
 • F. Sączewski, E. Kobierska, T. Dębowski, H. Trzeciak, E. Krzystanek, M. Krzystanek, M. Gdaniec, E. Nowak, Wpływ niektórych pochodnych 2- imidazoliny na ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca szczurów szczepu Wistar, Nadciśnienie Tętnicze tom 4, nr 3, 173-180, 2000.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, M. Gdaniec, Synthesis, structural characterization and antitumor activity of novel 2,4-diamino-1,3,5-triazine derivatives, Eur. J. Med. Chem. 35, 1053-1064, 2000.
 • F. Sączewski, E. Kobierska, T. Dębowski, S. Charakchiewa-Minol, M. Mokrosz, M. Gdaniec, E. Nowak, Synthesis, Structure and Binding of Some 2-Imidazolines to Rat Brain Alfa-1 and Alfa-2-Adrenergic Receptors, Arch. Pharm. Phar. Med. Chem. 333, 425-430, 2000.
 • F. Sączewski, T. Dębowski, J. Petrusewicz, M. Gdaniec, R. K. Dąbrowski, E. Nowakowska, Synthesis, structure and antiaggregatory effects of some N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)indoles,IL FARMACO 55, 56-64, 2000.
Aktualizacja strony: 05.03.2019
Krystyna Sychta