Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

PROFIL

 • Chemia Leków
 • Analiza leków w materiale biologicznym
 • Stereoizomeria leków
 • Trwałość leków
 • Stabilność metaboliczna leków
 • Projektowanie leków
 • Modelowanie molekularne
 • Ilościowe zależności struktura-aktywność – QSAR
 • Ilościowe zależności struktura-retencja – QSRR
 • Chemometria i biostatystyka
 • Proteomika
Aktualizacja strony: 29.05.2019
Piotr Kawczak, Alina Plenis